SEK/PAB - Đồng Krona Thụy Điển Đồng Balboa Panama

Tỷ giá thời gian thực
0.0956
-0.0009(-0.94%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0965
 • Giá Mua/Bán:
  0.0934/0.0978
 • Biên độ ngày:
  0.0953 - 0.0956
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Krona Thụy Điển
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Balboa Panama

Dữ liệu Lịch sử SEK/PAB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/11/2023 - 01/12/2023
0.09560.09530.09560.0953+0.24%
0.09530.09650.09680.0949-1.16%
0.09650.09690.09720.0960-0.42%
0.09690.09600.09690.0957+0.94%
0.09600.09530.09600.0951+0.76%
0.09530.09590.09590.0952-0.44%
0.09570.09540.09580.0951+0.33%
0.09540.09540.09620.09510.00%
0.09530.09560.09600.0948-0.22%
0.09560.09570.09620.0954-0.11%
0.09570.09450.09580.0943+1.27%
0.09450.09500.09500.0944-0.65%
0.09510.09450.09510.0942+0.64%
0.09450.09500.09510.0942-0.50%
0.09490.09440.09520.0930+0.62%
0.09440.09230.09450.0917+2.26%
0.09230.09140.09240.0914+0.87%
0.09150.09180.09180.0913-0.26%
0.09170.09150.09200.0915+0.19%
0.09150.09190.09230.0914-0.34%
0.09190.09150.09200.0909+0.44%
0.09150.09160.09200.0912-0.18%
0.09160.09110.09230.0910+0.55%
0.09110.09160.09160.0908-0.78%
0.09180.08980.09190.0898+2.25%
0.08980.08960.09020.0892+0.40%
0.08950.08950.08960.08890.00%
Cao nhất: 0.0972Thấp nhất: 0.0889Chênh lệch: 0.0082Trung bình: 0.0937% Thay đổi: 6.8382
Bạn cảm thấy thế nào về SEK/PAB?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ