ARS/PEN - Đồng Peso Argentina Đồng Sol Peru

Tỷ giá thời gian thực
0.0153
0.0000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0153
 • Giá Mua/Bán:
  0.0153/0.0153
 • Biên độ ngày:
  0.0152 - 0.0153
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Argentina
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Sol Peru

Dữ liệu Lịch sử ARS/PEN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/05/2023 - 04/06/2023
0.01520.01540.01540.0153-0.65%
0.01530.01530.01540.01530.00%
0.01530.01540.01540.01530.00%
0.01530.01540.01540.01540.00%
0.01530.01570.01570.0154-1.92%
0.01560.01570.01570.01550.00%
0.01560.01560.01580.0155+0.65%
0.01550.01570.01570.0155-0.64%
0.01560.01580.01590.0157-0.64%
0.01570.01590.01590.0157-0.63%
0.01580.01590.01600.0158-0.63%
0.01590.01590.01600.01590.00%
0.01590.01590.01600.01590.00%
0.01590.01590.01600.0158+0.63%
0.01580.01590.01590.0159-0.63%
0.01590.01590.01600.01590.00%
0.01590.01600.01610.0159-0.62%
0.01600.01610.01620.0159-0.62%
0.01610.01620.01630.0161-0.62%
0.01620.01640.01640.0162-0.61%
0.01630.01650.01650.0163-0.61%
0.01640.01650.01660.01640.00%
Cao nhất: 0.0166Thấp nhất: 0.0153Chênh lệch: 0.0013Trung bình: 0.0158% Thay đổi: -7.3171
Bạn cảm thấy thế nào về ARS/PEN?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ