ARS/PEN - Đồng Peso Argentina Đồng Sol Peru

Tỷ giá thời gian thực
0.0153
0.0000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0153
 • Giá Mua/Bán:
  0.0153/0.0153
 • Biên độ ngày:
  0.0152 - 0.0153
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Argentina
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Sol Peru

Phân tích ARS/PEN

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ