Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Thông báo cuối về Cyber Monday! Tiết Kiệm Ngay trên Nhận ƯU ĐÃI 60%
Đóng

ARS/PEN - Đồng Peso Argentina Đồng Sol Peru

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.0104 0.0000    0%
09:28:14 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Đồng Peso Argentina
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Sol Peru
 • Giá đ.cửa hôm trước: 0.0104
 • Giá Mua/Bán: 0.0102 / 0.0106
 • Biên độ ngày: 0.0104 - 0.0104
ARS/PEN 0.0104 0.0000 0%

Mô hình Nến ARS/PEN

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến ARS PEN tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 30 1 04/12/2023 08:30
Tri-Star Bullish 15 1 04/12/2023 09:00
Inverted Hammer 1M 2 10/23
Homing Pigeon 1D 2 01/12/2023
Belt Hold Bullish 1M 3 9/23
Tri-Star Bearish 1H 3 04/12/2023 06:00
Tri-Star Bearish 30 4 04/12/2023 07:00
Tri-Star Bullish 15 4 04/12/2023 08:15
Homing Pigeon 1D 5 28/11/2023
Tri-Star Bullish 1H 6 02/12/2023 03:00
Tri-Star Bearish 30 7 04/12/2023 05:30
Homing Pigeon 1D 8 23/11/2023
Tri-Star Bullish 1H 8 02/12/2023 01:00
Tri-Star Bearish 15 10 04/12/2023 06:45
Three Outside Down 1D 11 20/11/2023
Tri-Star Bearish 1H 12 01/12/2023 21:00
Tri-Star Bullish 1H 13 01/12/2023 20:00
Tri-Star Bullish 30 13 02/12/2023 02:30
Harami Bullish 5H 14 29/11/2023 12:00
Harami Cross 5H 14 29/11/2023 12:00
Tri-Star Bullish 5H 16 29/11/2023 02:00
Tri-Star Bullish 1H 16 01/12/2023 17:00
Tri-Star Bearish 30 16 02/12/2023 01:00
Tri-Star Bearish 15 16 04/12/2023 05:15
Tri-Star Bearish 1H 17 01/12/2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 17 02/12/2023 00:30
Tri-Star Bearish 15 19 02/12/2023 04:30
Bullish Hammer 1M 20 4/22
Harami Bullish 1M 20 4/22
Tri-Star Bullish 5H 20 28/11/2023 06:00
Harami Cross 1D 21 06/11/2023
Harami Bullish 1D 21 06/11/2023
Bullish doji Star 1D 21 06/11/2023
Tri-Star Bearish 1H 21 01/12/2023 12:00
Tri-Star Bearish 15 22 02/12/2023 03:45
Tri-Star Bullish 15 23 02/12/2023 03:30
Tri-Star Bullish 30 24 01/12/2023 21:00
Harami Bullish 1M 25 11/21
Homing Pigeon 1D 25 31/10/2023
Belt Hold Bullish 5H 25 27/11/2023 05:00
Tri-Star Bearish 30 25 01/12/2023 20:30
Tri-Star Bearish 15 27 02/12/2023 02:30
Concealing Baby Swallow 1W 28 21/05/2023
Tri-Star Bearish 5H 28 24/11/2023 17:00
Tri-Star Bearish 30 28 01/12/2023 19:00
Tri-Star Bullish 15 28 02/12/2023 02:15
Inverted Hammer 1W 29 14/05/2023
Tri-Star Bullish 5H 29 24/11/2023 12:00
Inverted Hammer 1M 30 6/21
Tri-Star Bullish 30 30 01/12/2023 18:00
Belt Hold Bearish 1D 31 23/10/2023
Engulfing Bearish 1D 31 23/10/2023
Tri-Star Bearish 30 31 01/12/2023 17:30
Dragonfly Doji 1M 32 4/21
Tri-Star Bullish 30 32 01/12/2023 17:00
Tri-Star Bullish 5H 34 23/11/2023 11:00
Tri-Star Bearish 30 35 01/12/2023 15:30
Tri-Star Bearish 15 35 02/12/2023 00:30
Tri-Star Bullish 15 36 02/12/2023 00:15
Tri-Star Bearish 30 37 01/12/2023 14:30
Tri-Star Bullish 30 38 01/12/2023 14:00
Dragonfly Doji 1M 39 9/20
Tri-Star Bullish 1H 39 30/11/2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 39 01/12/2023 23:30
Harami Bullish 5H 41 22/11/2023 00:00
Harami Cross 5H 41 22/11/2023 00:00
Gravestone Doji 1D 42 06/10/2023
Tri-Star Bearish 30 42 01/12/2023 12:00
Tri-Star Bullish 15 42 01/12/2023 22:45
Tri-Star Bearish 15 43 01/12/2023 22:30
Tri-Star Bullish 5H 44 21/11/2023 09:00
Tri-Star Bullish 15 45 01/12/2023 22:00
Inverted Hammer 1W 46 15/01/2023
Bullish doji Star 5H 46 20/11/2023 23:00
Tri-Star Bearish 15 47 01/12/2023 21:30
Belt Hold Bullish 1H 48 30/11/2023 09:00
Tri-Star Bullish 1H 49 30/11/2023 08:00
Tri-Star Bullish 15 49 01/12/2023 21:00
Tri-Star Bearish 30 50 01/12/2023 08:00
Gravestone Doji 1D 51 25/09/2023
Tri-Star Bearish 1H 51 30/11/2023 06:00
Tri-Star Bullish 30 52 01/12/2023 07:00
Tri-Star Bullish 1H 53 30/11/2023 04:00
Tri-Star Bearish 15 53 01/12/2023 20:00
Tri-Star Bearish 1D 55 19/09/2023
Tri-Star Bearish 1H 55 30/11/2023 02:00
Belt Hold Bearish 5H 56 17/11/2023 00:00
Engulfing Bearish 5H 56 17/11/2023 00:00
Tri-Star Bullish 15 56 01/12/2023 19:15
Doji Star Bearish 1H 57 30/11/2023 00:00
Tri-Star Bearish 30 57 01/12/2023 04:30
Belt Hold Bullish 1D 58 14/09/2023
Homing Pigeon 1D 59 13/09/2023
Three Inside Up 5H 59 16/11/2023 09:00
Tri-Star Bullish 30 59 01/12/2023 03:30
Harami Bullish 5H 60 16/11/2023 04:00
Harami Cross 5H 60 16/11/2023 04:00
Tri-Star Bearish 1H 60 29/11/2023 21:00
Engulfing Bearish 1D 61 11/09/2023
Tri-Star Bullish 1H 61 29/11/2023 20:00
Tri-Star Bearish 30 61 01/12/2023 02:30
Tri-Star Bearish 15 61 01/12/2023 18:00
Bullish Engulfing 1M 62 10/18
Abandoned Baby Bullish 5H 62 15/11/2023 18:00
Morning Doji Star 5H 62 15/11/2023 18:00
Morning Star 5H 62 15/11/2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 62 01/12/2023 17:45
Bullish doji Star 5H 63 15/11/2023 13:00
Belt Hold Bearish 1D 64 06/09/2023
Tri-Star Bullish 1H 64 29/11/2023 17:00
Tri-Star Bullish 30 64 01/12/2023 01:00
Tri-Star Bearish 1H 65 29/11/2023 16:00
Tri-Star Bullish 15 65 01/12/2023 17:00
Bullish Hammer 1W 66 28/08/2022
Gravestone Doji 1D 67 01/09/2023
Three Inside Up 5H 67 14/11/2023 17:00
Tri-Star Bullish 30 67 30/11/2023 23:30
Tri-Star Bearish 15 67 01/12/2023 16:30
Harami Bullish 5H 68 14/11/2023 12:00
Harami Cross 5H 68 14/11/2023 12:00
Tri-Star Bullish 15 68 01/12/2023 16:15
Homing Pigeon 1D 69 30/08/2023
Abandoned Baby Bearish 5H 69 14/11/2023 07:00
Evening Doji Star 5H 69 14/11/2023 07:00
Evening Star 5H 69 14/11/2023 07:00
Tri-Star Bullish 1H 69 29/11/2023 12:00
Tri-Star Bullish 30 69 30/11/2023 22:30
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email