BTC/MXN - Bitcoin Peso Mexico

431,233
-4,599(-1.06%)
 • Khối lượng:
  0
 • Giá Mua/Bán:
  431,228/431,238
 • Biên độ ngày:
  426,850 - 431,296
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Bitcoin
 • Tiền tệ Thứ cấp:Peso Mexico

Dữ liệu Lịch sử BTC/MXN Synthetic

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
31/12/2022 - 31/01/2023
431,233428,542431,296426,850+0.61%
428,619445,661446,704423,471-3.86%
445,816432,017449,483431,078+3.17%
432,129432,975434,978429,520-0.16%
432,831432,702440,746424,752+0.02%
432,730433,289437,770430,251-0.27%
433,892425,468446,777420,730+1.97%
425,530431,063435,402423,356-1.33%
431,257428,701435,834424,474+0.40%
429,554429,919435,403421,032-0.07%
429,844427,983439,861423,929+0.36%
428,324400,393428,843396,305+6.95%
400,505390,209401,708390,209+2.65%
390,159394,354402,433383,631-1.05%
394,294397,900404,394392,693-0.89%
397,840391,828402,357388,785+1.47%
392,060393,167394,197386,185-0.29%
393,196373,868397,376373,330+5.18%
373,849355,303374,922353,108+5.18%
355,432339,989359,146339,604+4.52%
340,072332,499340,938329,291+2.29%
332,459328,833333,515328,104+1.07%
328,941327,795333,090327,441+0.52%
327,241324,199327,241323,629+0.94%
324,209324,340324,894323,554-0.04%
324,340325,260325,990320,943-0.28%
325,246326,756327,197324,955-0.47%
326,775323,645329,171323,189+0.96%
323,669324,527326,834322,380-0.27%
324,541323,852326,942322,522+0.23%
323,788322,282323,971321,548+0.47%
322,268323,636324,189321,306-0.42%
Cao nhất: 449,483Thấp nhất: 320,943Chênh lệch: 128,540Trung bình: 381,333% Thay đổi: 33
Bạn cảm thấy thế nào về BTC/MXN?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ