ICE US Coffee C Futures - 3/24 (KCc2)

ICE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
156.20
0.00(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
155.75159.65
Biên độ 52 tuần
143.00224.65
Giá đ.cửa hôm trước
156.2
Giá mở cửa
159.1
Biên độ ngày
155.75-159.65
Biên độ 52 tuần
143-224.65
Thay đổi 1 năm
-27.38%
Tháng
Tháng 3 24
Quy mô HĐ
37,500 Lbs.
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Nông nghiệp

Mọi Người Cũng Xem

576.40
ZW
+0.16%
475.12
ZC
+0.03%
4,333.2
US500
+0.07%
2,248.00
MAL
+1.03%