ICE US Coffee C Futures - 12/23 (KCc1)

ICE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
155.00
0.00(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
154.50158.75
Biên độ 52 tuần
142.05232.05
Giá đ.cửa hôm trước
155
Giá mở cửa
158
Biên độ ngày
154.5-158.75
Biên độ 52 tuần
142.05-232.05
Thay đổi 1 năm
-29.96%
Tháng
Tháng 12 23
Quy mô HĐ
37,500 Lbs.
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Nông nghiệp

Mọi Người Cũng Xem

575.62
ZW
+0.02%
475.12
ZC
+0.03%
4,333.7
US500
+0.09%
2,242.50
MAL
+0.79%