Hợp đồng Tương lai Dầu Nhiên liệu - 01/24 (NYFF4)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.6699
-0.0843(-3.06%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
2.65972.7611
Biên độ 52 tuần
2.15003.5800
Giá đ.cửa hôm trước
2.7542
Giá mở cửa
2.7403
Biên độ ngày
2.6597-2.7611
Biên độ 52 tuần
2.15-3.58
Thay đổi 1 năm
-18.16%
Tháng
Tháng 1 24
Quy mô HĐ
42.000 Ga-lông
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng
Đơn vị:1 galông

Mọi Người Cũng Xem

1,010.50
PA
-0.97%
4,430
EU50
+0.89%
1,863.8
US2000
+0.06%
169.10
LCc1
-1.04%
110.67
TYH24
+0.90%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về HOc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc