Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
3,470.0
0.0(0.00%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
3,470.03,500.0
Biên độ 52 tuần
2,320.03,990.0
Giá Mua/Bán
3,400.00 / 3,470.00
Giá đ.cửa hôm trước
3,500
Giá mở cửa
3,500
Biên độ ngày
3,470-3,500
Biên độ 52 tuần
2,320-3,990
Khối lượng
300
KLTB (3 thg)
5,608
Thay đổi 1 năm
-12.37%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Hồ sơ Công ty Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA là công ty sản xuất vật liệu xây dựng có trụ sở tại Việt Nam. Công ty sản xuất và kinh doanh đá granit đã đánh bóng và ở dạng thường, gạch gốm sứ và thạch anh, bên cạnh các sản phẩm gốm sứ khác. Công ty có sáu chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ và thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty có ba công ty con. Cũng tại thời điểm này, Công ty là một công ty con của Công ty Union Time Enterprise Limited.

Báo cáo Thu nhập B