Hợp đồng Tương lai S&P/ASX 200 - 12/23

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo AUD
Miễn trừ Trách nhiệm
7,199.5
+32.0(+0.45%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
7,155.57,201.5
Biên độ 52 tuần
6,746.07,530.0
Giá đ.cửa hôm trước
7,167.5
Giá mở cửa
7,165.5
Biên độ ngày
7,155.5-7,201.5
Biên độ 52 tuần
6,746-7,530
Thay đổi 1 năm
-0.23%
Tháng
Tháng 12 23
Quy mô HĐ
A$25 x Giá của Chỉ Số
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ Số Giao Sau
Làm cơ sở:S&P/ASX 200

Mọi Người Cũng Xem

4,488
EU50
+0.09%
1,866.7
US2000
+0.08%
110.86
TYH24
-0.27%
7,449.4
F40
+0.15%
16,673.0
DE30
+0.13%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về AUS200?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc