Giảm 40%
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+Nhận ƯU ĐÃI 40%

Danh mục đầu tư của các công ty bảo hiểm đang được phân bổ thế nào?

Ngày đăng 09:38 22/02/2024
Cập nhật 09:38 22/02/2024
© Reuters

Theo Lan Nha

Investing.com – Trong báo cáo chiến lược năm 2024 từ SSI (HM:SSI) Research, Ngành bảo hiểm chứng kiến một năm kinh doanh tương đối ảm đạm khi doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ giảm 12,5% trong năm 2023. Điều này được giải thích bởi một số yếu tố như triển vọng thu nhập cá nhân không khả quan, người tiêu dùng mất niềm tin vào các sản phẩm bảo hiểm và việc tiến hành thanh kiểm tra các sai phạm trong hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm tại kênh bancassurance.

Năm 2023, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng 3% so với năm trước. Các doanh nghiệp bảo hiểm tăng phí trong năm do tỷ lệ bồi thường cao trong năm 2022, rủi ro bảo hiểm cũng như chi phí y tế gia tăng. Việc tăng phí đã ảnh hưởng đến khả năng chi trả của cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn.

3 công ty quản lý quỹ của Prudential, Manulife, Dai-ichi Life nắm danh mục ủy thác hơn 310.000 tỷ đồng

Sự suy giảm trong hoạt động của các công ty bảo hiểm tác động đến danh mục đầu tư của họ. Theo quan sát, các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn thực hiện ủy thác đầu tư cho công ty quản lý quỹ (QLQ) trong hệ sinh thái.

Tại cuối năm 2023, tổng giá trị ủy thác đầu tư tại 3 công ty QLQ của Manulife Việt Nam, Prudential Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam đạt trên 310.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 12,8 tỷ USD và tăng 19% so với đầu năm.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC

QLQ Eastspring Investments Việt Nam đang nhận ủy thác 144.473 tỷ đồng từ Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, tăng 5% so với đầu năm 2023. Đây là công ty quản lý quỹ lớn nhất tại Việt Nam, tính trên tổng tài sản đang quản lý. Cơ cấu danh mục cuối kỳ bao gồm trái phiếu 54%, cổ phiếu 9%, tiền gửi dài hạn 28%.

Giá trị danh mục ủy thác của QLQ Manulife Investment Việt Nam và QLQ Dai-ichi Life Việt Nam tăng 33% và 35% trong năm qua, đạt lần lượt 122.208 tỷ đồng và 55.166 tỷ đồng cuối kỳ. Manulife Investment không thuyết minh rõ phân bổ danh mục tại báo cáo quý IV.

Danh mục QLQ Dai-ichi Life Việt Nam đang rót nhiều nhất vào chứng khoán nợ (trái phiếu) (82%), tiền gửi có kỳ hạn (gần 14%) và chứng khoán vốn (cổ phiếu/chứng chỉ quỹ) (hơn 4%). Công ty này duy trì tỷ trọng chứng khoán nợ trên 80% xuyên suốt năm.

Danh mục đầu tư chứng khoán của Bảo Việt (HN:BVS) vẫn chưa hòa vốn

Tập đoàn Bảo Việt (HM:BVH) ghi nhận chứng khoán kinh doanh có giá trị hợp lý 3.061 tỷ đồng tại cuối năm. So với đầu năm, giá trị đầu tư đã tăng 17%, tương ứng với hơn 436 tỷ đồng. Danh mục bao gồm 2.301 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết, 33 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết, 284 tỷ đồng chứng chỉ quỹ và 443 tỷ đồng trái phiếu. Bảo Việt đang trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán số tiền 206 tỷ đồng, giảm 1/3 so với đầu năm (300 tỷ đồng).

Thuyết minh báo cáo tài chính quý IV của Bảo Việt cho thấy danh mục gần như không có thay đổi thành phần đáng kể sau 1 năm. Nắm giữ cuối kỳ nhiều nhất vẫn tại 3 cổ phiếu niêm yết gồm (HN:VNR), (HM:CTG) và (HM:VNM) với tổng giá trị gần 970 tỷ đồng.

Trong đó, Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (HN:VNR) cũng là đơn vị ngành bảo hiểm (kinh doanh tái bảo hiểm), với vốn điều lệ hiện đạt 1.507 tỷ đồng. Bảo Việt, Quỹ Đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF), Tổng CTCP Bảo Minh (HM:BMI) đều là cổ đông lớn nắm giữ lần lượt 8,3% vốn, 7,3% vốn và 5,9% vốn tại VNR.

Các chứng chỉ quỹ nắm giữ đa số do Bảo Việt Fund (công ty con) quản lý (BVPF, BVBF, BVFED). Bên cạnh đó, tại cuối năm, vốn góp trực tiếp của tập đoàn vào Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF) đạt 1.000 tỷ đồng (100% vốn). 

Nguồn: BCTC Tập đoàn Bảo Việt

Danh mục đầu tư của công ty bảo hiểm phi nhân thọ phân hóa

Ở diễn biến khác, nhóm bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận phân hóa về thay đổi danh mục năm 2023. Các đơn vị gia tăng giá trị sau 1 năm gồm Bảo Minh, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BHI), Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (HM:BIC). Trong khi đó, PVI (HN:PVI), Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (HM:PGI), Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (HN:BLI) thu hẹp.

Xét 6 đại diện nêu trên, chứng khoán kinh doanh cuối năm đạt tổng cộng khoảng 1.600 tỷ đồng, giảm 29% so với mức 2.300 tỷ đồng vào đầu năm. Con số giảm đáng kể chủ yếu đến từ PVI (giảm 55%).

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC

Danh mục cuối năm 2023 của PVI bao gồm cổ phiếu và trái phiếu, có tổng giá trị hợp lý 746 tỷ đồng; công ty đang trích lập dự phòng giảm giá 37 tỷ đồng.

PVI có 2 công ty con trong lĩnh vực quỹ gồm Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF) và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF). Số vốn góp của POF và PIF tại cuối 2023 là 2.000 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng, trong đó, PVI chiếm gần 1.350 tỷ đồng (tỷ lệ 41,4% tại PIF và 34,7% tại POF).

Giá trị đầu tư của Bảo hiểm BIDV (HM:BID) tăng 58% so với cuối năm 2022. Đơn vị này không thuyết minh cụ thể tại báo cáo quý IV. Theo báo cáo soát xét bán niên, danh mục thời điểm 30/6/2023 trị giá 573 tỷ đồng đang tập trung nhất vào các mã FPT, VCB, VNM, VNR, PLX (HM:PLX), CTG, SAB (HM:SAB), IDC (HN:IDC), ACV (HN:ACV)... và trái phiếu MBBL22229010.

Danh mục đầu tư của Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội gấp đôi so với đầu năm và tăng 33% so với thời điểm cuối tháng 6/2023. Trước đó tại thời điểm 30/6, công ty chủ yếu nắm cổ phiếu VIF (HN:VIF) (165 tỷ đồng) và POW (HM:POW) (15 tỷ đồng), ngược lại đã thoái toàn bộ HPG (HM:HPG), MBB (HM:MBB), TCH với giá gốc 78 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Loạt công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh thời điểm cuối 2023, trong đó Bảo Minh (42 tỷ đồng), Bảo hiểm BIDV (26 tỷ đồng), các đơn vị còn lại Bảo hiểm Petrolimex, Bảo hiểm Bảo Long, Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội trích lập số tiền 0-4 tỷ đồng.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.