😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Giám đốc điều hành PepsiCo PBNA bán 1 triệu USD cổ phiếu công ty

Ngày đăng 03:08 14/05/2024
© Reuters.
PEP
-

Giám đốc điều hành PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) của PepsiCo Beverages North America (PBNA), Krishnan Ramkumar, gần đây đã bán một phần đáng kể cổ phần của mình trong công ty. Vào ngày 9/5/2024, Ramkumar đã bán 5.620 cổ phiếu PepsiCo với giá 178 USD/cổ phiếu, tổng cộng khoảng 1.000.360 USD.

Giao dịch này đã điều chỉnh cổ phần trực tiếp của Ramkumar trong công ty, để lại cho ông 53.953 cổ phiếu phổ thông PepsiCo. Ngoài ra, cần lưu ý rằng có 1.320 cổ phiếu được nắm giữ gián tiếp bởi một quỹ tín thác gia đình. Việc bán diễn ra trong bối cảnh các giao dịch cổ phiếu của các giám đốc điều hành được giám sát chặt chẽ bởi các nhà đầu tư tìm kiếm cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của công ty và sự tự tin của các nhà lãnh đạo.

Trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh, báo cáo cũng đề cập đến tín dụng cổ tức vào tài khoản chứng khoán ảo của Ramkumar. Các đơn vị ảo này, một phần của Chương trình Trì hoãn Thu nhập Điều hành (EID) của PepsiCo, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trên cơ sở một đổi một. Cổ tức được ghi nhận, tích lũy từ ngày 2/3/2024 đến ngày 9/5/2024, lên tới 17,0657 cổ phiếu ma có giá 172,98 USD/cổ phiếu. Sau giao dịch, tổng số cổ phiếu nắm giữ phái sinh của Ramkumar là 2.545,9382 cổ phiếu.

Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải lưu ý các chuyển động tài chính đang diễn ra của các giám đốc điều hành công ty, vì những điều này đôi khi có thể cung cấp một cái nhìn thoáng qua về quan điểm nội bộ về triển vọng tương lai của công ty. Hiệu suất cổ phiếu và các giao dịch điều hành của PepsiCo thường được những người tham gia thị trường đặc biệt quan tâm khi tìm cách đánh giá sức khỏe và định hướng của gã khổng lồ hàng tiêu dùng thiết yếu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.