VN All Shares (VNIAS)

Ho Chi Minh
1,181.71
-20.80(-1.73%)
  • Giá mở cửa:
    1,198.83
  • Biên độ ngày:
    1,179.07 - 1,199.75
  • Biên độ 52 tuần:
    1,157.90 - 1,596.02

Tổng quan VN All Shares

Giá đ.cửa hôm trước
1,202.51
Khối lượng
197,668
Biên độ ngày
1,179.07-1,199.75
Giá mở cửa
1,198.83
K.Lg T.bình (3 thg)
487,496
Biên độ 52 tuần
1,157.9-1,596.02
Thay đổi 1 năm
-15.55%
Bạn cảm thấy thế nào về VN All Shares?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Lần cuối
Trước đó
Cao
Thấp
17,150.0017,400.0017,650.0016,850.00-1.44%18.07M
13,250.0013,600.0013,850.0013,000.00-2.57%9.83M
20,800.0021,500.0021,600.0020,700.00-3.26%9.81M
21,750.0022,300.0022,400.0021,550.00-2.47%7.52M
18,300.0018,800.0018,900.0018,150.00-2.66%5.68M

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
29,100.00+1,900.0+6.99%
11,950.00+750.0+6.70%
28,900.00+1,200.00+4.33%
40,500.00+1,550.0+3.98%
5,300.00+190.0+3.72%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
17,400.00-1,300.0-6.95%
47,550.00-3,550.0-6.95%
7,910.00-590.0-6.94%
75,300.00-5,600.0-6.92%
52,600.00-3,900.0-6.90%

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình ĐộngBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán MạnhTrung Tính
Chỉ báo Kỹ thuậtBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán
Tổng kếtBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán MạnhTrung Tính