CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
22,050.0
-150.0(-0.68%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
21,900.022,400.0
Biên độ 52 tuần
21,300.038,500.0
Giá Mua/Bán
22,000.00 / 22,250.00
Giá đ.cửa hôm trước
22,200
Giá mở cửa
22,350
Biên độ ngày
21,900-22,400
Biên độ 52 tuần
21,300-38,500
Khối lượng
19,800
KLTB (3 thg)
12,677
Thay đổi 1 năm
-31.27%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
12,788,000
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

39,100.0
MSH
0.00%
49,000
IDC
0.00%
36,250.0
HAH
+2.11%
63,000.0
KDC
+5.18%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về TCT?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực vận tải. Công ty vận hành các hệ thống cáp treo phục vụ cho những dịch vụ vận tải du lịch và hàng hoá tại tỉnh Tây Ninh. Công ty cũng cho thuê bề mặt hệ thống cáp treo, trên vé và cabin phục vụ hoạt động quảng cáo, đồng thời tổ chức các hoạt động giải trí và du lịch. Bên cạnh đó, Công ty còn kinh doanh máy móc và vật tư cho các hoạt động kinh doanh chủ chốt của mình. Trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, 98,7% doanh thu của Công ty đến từ hoạt động cung cấp các dịch vụ vận tải. Cũng tại thời điểm này, Công ty là một công ty con của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, công ty này nắm 51% cổ phần.