US 30 Cash (US30)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
36,101.8
-102.6(-0.28%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
36,009.636,187.3
Biên độ 52 tuần
31,428.336,264.5
Giá đ.cửa hôm trước
36,204.4
Giá mở cửa
36,179.3
Thay đổi 1 năm
5.09%
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
-
Biên độ ngày
36,009.6-36,187.3
Biên độ 52 tuần
31,428.3-36,264.5
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ số
Thị trường:Hoa Kỳ
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về US30?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc