Dow Jones Composite (DJA)

NYSE
10,877.4
-341.1(-3.04%)
 • Giá mở cửa:
  11,174.0
 • Biên độ ngày:
  10,874.9 - 11,174.0
 • Biên độ 52 tuần:
  10,726.0 - 12,454.6
 • Loại:Chỉ số
 • Thị trường:Hoa Kỳ
 • # Thành Phần:64

Tổng quan DJ Composite

Giá đ.cửa hôm trước
11,218.5
Khối lượng
209,489,709
Biên độ ngày
10,874.9-11,174
Giá mở cửa
11,174
K.Lg T.bình (3 thg)
586,754,034
Biên độ 52 tuần
10,726-12,454.6
Thay đổi 1 năm
-3.3%
Bạn cảm thấy thế nào về DJ Composite?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tin tức Dow Jones Composite

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Lần cuối
Trước đó
Cao
Thấp
142.92149.24147.36142.61-4.23%38.7M
122.12131.35128.26122.00-7.03%17.82M
17.1817.8217.8317.18-3.56%11.33M
91.1992.1192.9290.91-1.00%10.02M
62.6365.7865.5162.51-4.79%9.46M

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
101.30+0.89+0.89%
96.28+0.78+0.82%
110.23+0.88+0.80%
49.30+0.35+0.73%
30.97+0.22+0.72%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
191.89-20.93-9.83%
162.69-16.28-9.10%
122.12-9.23-7.03%
106.68-8.15-7.10%
145.07-9.91-6.39%

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình ĐộngBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán MạnhTrung Tính
Chỉ báo Kỹ thuậtBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán Mạnh
Tổng kếtBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán