GraniteShares 3x Long AstraZeneca Daily ETC (3LAZ)

Luân Đôn
Tiền tệ tính theo GBP
Miễn trừ Trách nhiệm
2,715.50
+75.00(+2.86%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
2,690.002,715.50
Biên độ 52 tuần
551.002,902.00
Giá đ.cửa hôm trước
2,625
Giá Mở Cửa
2,690.00
Khối lượng
300
KLTB (3 thg)
4,445
Thay đổi 1 năm
187.59%
Biên độ ngày
2,690-2,700
Biên độ 52 tuần
551-2,902
Vốn Hóa T.Trg
233.85K
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:ETF
Thị trường:Anh Quốc
Đơn vị phát hành:GraniteShares Financial PLC
Làm cơ sở:AstraZeneca PLC
Mã ISIN:XS2066793287
SEDOL:BHR4746
Lớp Tài Sản:Cổ phiếu
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về 3LAZ?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc