ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
14.19
+0.96
(+7.26%)
Đóng cửa
14.24
+0.05
(+0.35%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
13.56
14.56
Biên độ 52 tuần
12.66
69.39
Khối lượng
4,631,665
Giá đ.cửa hôm trước
13.23
Giá mở cửa
13.56
Biên độ ngày
13.56-14.56
Biên độ 52 tuần
12.66-69.39
Khối lượng
4,631,665
KLTB (3 thg)
4,948,272
Thay đổi 1 năm
-79.42%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
120,184,098
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

59.70
O
+0.78%
32.26
AI
-7.09%
51.34
TSN
+1.44%
208.36
ALB
+6.56%

Tin tức ZIM Integrated Shipping Services Ltd

Phân tích ZIM Integrated Shipping Services Ltd