CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (VMG)

Hà Nội
5,600
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    100
  • Giá Mua/Bán:
    1,800/2,200
  • Biên độ ngày:
    5,600 - 5,600

Dữ liệu Lịch sử VMG

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
13/07/2022 - 13/08/2022
5,6005,6005,6005,6000.10K0.00%
5,6005,6005,6005,6000.10K0.00%
5,6005,4005,6005,40010.50K+1.82%
5,5005,2005,5005,2004.00K0.00%
5,5005,5005,5005,5003.80K0.00%
5,5005,4005,5005,40010.40K+1.85%
5,4005,3005,4005,2002.10K-3.57%
5,6005,6005,6005,2003.40K-1.75%
5,7005,1005,7005,1002.20K0.00%
5,7005,4005,8004,80013.40K+3.64%
5,5004,9005,5004,9003.00K+1.85%
5,4005,6005,6005,40014.10K0.00%
5,4005,7005,7005,4000.50K+5.88%
5,1005,2005,3005,0004.60K-1.92%
5,2005,5005,5005,2002.40K+1.96%
5,1005,0005,1005,0003.70K+2.00%
5,0005,1005,1005,0002.40K-1.96%
5,1005,1005,1005,1000.50K+2.00%
5,0005,0005,0005,0003.10K+2.04%
4,9004,8004,9004,8002.30K-5.77%
Cao nhất: 5,800Thấp nhất: 4,800Chênh lệch: 1,000Trung bình: 5,370% Thay đổi: 8