CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (VMG)

Hà Nội
4,900
-400(-7.55%)
  • Khối lượng:
    11,100
  • Giá Mua/Bán:
    1,800/2,200
  • Biên độ ngày:
    4,700 - 5,300
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Bình luận VMG

Bạn cảm thấy thế nào về Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)