CTCP Phát Triển Hạ Tầng Vĩnh Phúc (IDV)

Hà Nội
45,700.0
+100.0(+0.22%)
  • Khối lượng:
    28,700
  • Giá Mua/Bán:
    0.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    45,000.0 - 46,600.0
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Dữ liệu Lịch sử IDV

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
18/07/2022 - 17/08/2022
45,700.045,600.046,000.045,000.028.70K+0.22%
45,600.045,400.045,900.045,100.04.60K-0.87%
46,000.045,000.046,600.042,500.06.68K-1.08%
46,500.045,200.046,600.045,200.08.28K+0.22%
46,400.047,400.047,900.042,300.017.01K-1.28%
47,000.045,600.047,400.045,600.02.80K+0.21%
46,900.045,300.047,700.044,000.019.70K+3.53%
45,300.044,500.045,300.044,300.013.64K+1.12%
44,800.044,900.044,900.044,000.09.80K-0.22%
44,900.044,200.045,200.044,000.012.25K+2.28%
43,900.044,000.044,000.043,800.07.20K-0.23%
44,000.044,000.044,200.043,900.06.60K0.00%
44,000.044,000.044,100.043,600.04.00K0.00%
44,000.043,200.044,200.043,200.04.01K0.00%
44,000.043,200.044,500.043,000.011.50K+1.38%
43,400.043,200.043,400.043,000.04.90K0.00%
43,400.043,500.043,600.043,100.07.70K-0.91%
43,800.044,000.047,700.042,100.09.10K+0.92%
43,400.043,200.043,800.042,700.03.24K-0.91%
43,800.047,700.047,700.043,300.03.86K+0.92%
43,400.043,200.043,500.042,300.04.00K+0.46%
43,200.043,000.043,200.043,000.01.81K+0.47%
43,000.043,000.043,400.042,800.04.83K+0.47%
Cao nhất: 47,900.0Thấp nhất: 42,100.0Chênh lệch: 5,800.0Trung bình: 44,626.1% Thay đổi: 6.8