CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
1,000
-100(-9.09%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật VLF

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Mua0Trung Tính0Bán21

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Bán Mạnh
Mua0Trung Tính0Bán9

Trung bình Động

Bán Mạnh
Mua0Bán12

Tổng kết:Bán Mạnh

Trung bình Động:Bán MạnhMua: (0)Bán: (12)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Bán MạnhMua: (0)Bán: (9)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Trung Tính: 0Bán: 9
29/11/2023 08:50 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)38.518Bán
STOCH(9,6)28.487Bán
STOCHRSI(14)0Bán quá mức
MACD(12,26)-51.658Bán
ADX(14)35.627Bán
Williams %R-90.909Bán quá mức
CCI(14)-135.5392Bán
ATR(14)171.4286Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)-242.8571Bán
Ultimate Oscillator40.022Bán
ROC-50Bán
Bull/Bear Power(13)-413.792Bán

Trung bình Động

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Bán: 12
29/11/2023 08:50 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
1100.0000
Bán
1108.1482
Bán
MA10
1200.0000
Bán
1203.9785
Bán
MA20
1370.0000
Bán
1247.2915
Bán
MA50
1220.0000
Bán
1385.1315
Bán
MA100
1729.0000
Bán
1438.2216
Bán
MA200
1503.0000
Bán
1495.0128
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển93496710341067113411671234
Fibonacci967100510291067110511291167
Camarilla1072108210911067110911181128
Woodie95097510501075115011751250
DeMark--105010751150--