CTCP Xây Dựng Số 5 (VC5)

Hà Nội
1,100
-100(-8.33%)
  • Khối lượng:
    4,445
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    1,100 - 1,300
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Xây Dựng Số 5 đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Bình luận VC5

Bạn cảm thấy thế nào về Xây Dựng Số 5?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)