Tổng Công ty Việt Thắng - Công ty cổ phần (TVT)

Ho Chi Minh
29,900.0
-100.0(-0.33%)
 • Khối lượng:
  4,300
 • Giá Mua/Bán:
  29,500.0/29,950.0
 • Biên độ ngày:
  29,700.0 - 29,900.0
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000TVT0

Bình luận TVT

Bạn cảm thấy thế nào về Việt Thắng?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)