CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam (SAL)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
8,526
+826
(+10.73%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
8,526
8,526
Biên độ 52 tuần
4,500
8,526
Khối lượng
100

Bình luận SAL