CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam (SAL)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
8,526
+826(+10.73%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử SAL

Khung Thời Gian
Daily
16/04/2018 - 04/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
8,5268,5268,5268,5260.10K+10.73%
7,7007,7007,7007,7000.10K+14.93%
6,7006,7006,7006,7000.10K+39.58%
4,8004,8004,8004,8000.10K-40.00%
8,0008,0008,0008,0000.20K+1.27%
7,9007,9007,9007,9000.70K+14.49%
6,9006,9006,9006,9000.10K+1.47%
6,8006,9006,9006,8000.20K+13.33%
6,0006,0006,0006,0000.10K+13.21%
5,3005,3005,3005,3000.10K-11.67%
6,0006,4006,4006,0000.40K-6.25%
6,4006,4006,4006,4000.10K0.00%
6,4007,5007,5006,4000.30K-14.67%
7,5007,5007,5007,5000.60K+13.64%
6,6006,6006,6006,6000.10K+13.79%
5,8005,8005,8005,8000.10K+13.73%
5,1005,1005,1005,1000.10K+13.33%
4,5004,5004,5004,5000.10K-40.00%
7,5007,5007,5007,5000.10K-39.52%
12,40012,40012,40012,4000.20K-3.13%
12,80012,80012,80012,8000.10K-14.67%
15,00015,00015,00015,0000.11K+13.64%
13,20013,20013,20013,2000.10K+14.78%
11,50011,50011,50011,5000.10K+15.00%
10,00010,00010,00010,0007.90K-8.26%
10,90010,90010,90010,9000.50K+26.61%
8,6098,6098,6098,6091.10K-2.17%
8,8008,8008,8008,8000.90K+2.22%
8,6098,6098,6098,6091.10K-8.16%
9,3749,3749,3749,3741.60K+9.95%
Cao nhất
15,000
% Thay đổi
0
Trung bình
8,187
Chênh lệch
10,500
Thấp nhất
4,500