CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam (SAL)

Hà Nội
5,800
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    5,800 - 5,800

Dữ liệu Lịch sử SAL

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/04/2018 - 29/11/2022
6,0006,4006,4006,0000.40K-6.25%
6,0006,4006,4006,0000.40K-6.25%
6,4006,4006,4006,4000.10K0.00%
6,4006,4006,4006,4000.10K0.00%
6,4007,5007,5006,4000.30K-14.67%
6,4007,5007,5006,4000.30K-14.67%
7,5007,5007,5007,5000.60K+13.64%
7,5007,5007,5007,5000.60K+13.64%
6,6006,6006,6006,6000.10K+13.79%
6,6006,6006,6006,6000.10K+13.79%
5,8005,8005,8005,8000.10K+13.73%
5,8005,8005,8005,8000.10K+13.73%
5,1005,1005,1005,1000.10K+13.33%
5,1005,1005,1005,1000.10K+13.33%
4,5004,5004,5004,5000.10K-40.00%
4,5004,5004,5004,5000.10K-40.00%
7,5007,5007,5007,5000.10K-39.52%
12,40012,40012,40012,4000.20K-3.13%
12,80012,80012,80012,8000.10K-14.67%
15,00015,00015,00015,0000.11K+13.64%
13,20013,20013,20013,2000.10K+14.78%
11,50011,50011,50011,5000.10K+15.00%
10,00010,00010,00010,0007.90K-8.26%
10,90010,90010,90010,9000.50K+26.61%
8,6098,6098,6098,6091.10K-2.17%
8,8008,8008,8008,8000.90K+2.22%
8,6098,6098,6098,6091.10K-8.16%
9,3749,3749,3749,3741.60K+3.16%
9,0879,0879,0879,0871.80K-3.06%
9,3749,3749,3749,3741.20K+56.23%
Cao nhất: 15,000Thấp nhất: 4,500Chênh lệch: 10,500Trung bình: 8,125% Thay đổi: -20