Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
10,362.00 +140.99    +1.38%
02:59:58 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo MXN ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Mexico
Mã ISIN:  US91324P1021 
S/N:  91324P102
 • Khối lượng: 145
 • Giá Mua/Bán: 10,300.00 / 10,483.18
 • Biên độ ngày: 10,315.32 - 10,389.99
UnitedHealth 10,362.00 +140.99 +1.38%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1M Hiện tại
Belt Hold Bearish 1H Hiện tại
Belt Hold Bearish 30 Hiện tại
Engulfing Bearish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 1D 1 28/06/2022
Harami Bullish 5H 2 28/06/2022 23:00
Harami Cross 5H 2 28/06/2022 23:00
Bullish doji Star 15 2 30/06/2022 02:15
Harami Bullish 15 2 30/06/2022 02:15
Harami Cross 15 2 30/06/2022 02:15
Harami Bullish 1W 3 05/06/2022
Belt Hold Bearish 5H 3 28/06/2022 18:00
Doji Star Bearish 30 3 30/06/2022 01:00
Belt Hold Bearish 15 3 30/06/2022 02:00
Engulfing Bearish 15 3 30/06/2022 02:00
Belt Hold Bearish 1D 4 23/06/2022
Belt Hold Bullish 30 4 30/06/2022 00:30
Bullish Engulfing 30 4 30/06/2022 00:30
Belt Hold Bullish 5H 5 25/06/2022 00:00
Belt Hold Bearish 5H 6 23/06/2022 23:00
Engulfing Bearish 5H 6 23/06/2022 23:00
Dragonfly Doji 1H 6 29/06/2022 02:00
Three Outside Up 1M 7 11/21
Dark Cloud Cover 5H 8 22/06/2022 22:00
Doji Star Bearish 15 8 30/06/2022 00:45
Harami Bullish 1H 9 28/06/2022 23:00
Harami Cross 1H 9 28/06/2022 23:00
Bullish Engulfing 15 9 30/06/2022 00:30
Belt Hold Bullish 15 9 30/06/2022 00:30
Doji Star Bearish 5H 10 22/06/2022 02:00
Belt Hold Bearish 1H 10 28/06/2022 22:00
Engulfing Bearish 1H 10 28/06/2022 22:00
Doji Star Bearish 30 10 29/06/2022 21:30
Three Outside Up 30 10 29/06/2022 21:30
Belt Hold Bullish 30 11 29/06/2022 02:30
Bullish Engulfing 30 11 29/06/2022 02:30
Belt Hold Bearish 5H 12 17/06/2022 22:00
Engulfing Bearish 5H 12 17/06/2022 22:00
Belt Hold Bearish 30 12 29/06/2022 02:00
Engulfing Bearish 30 12 29/06/2022 02:00
Harami Bullish 1H 13 28/06/2022 02:00
Harami Bullish 1W 15 13/03/2022
Belt Hold Bearish 1W 16 06/03/2022
Belt Hold Bullish 1H 17 25/06/2022 02:00
Bullish Engulfing 1H 17 25/06/2022 02:00
Tri-Star Bearish 5H 18 14/06/2022 19:00
Bullish doji Star 30 18 28/06/2022 23:00
Harami Bullish 30 18 28/06/2022 23:00
Harami Cross 30 18 28/06/2022 23:00
Belt Hold Bearish 30 19 28/06/2022 22:30
Engulfing Bearish 30 19 28/06/2022 22:30
Three Inside Up 1H 20 24/06/2022 02:00
Morning Star 1H 20 24/06/2022 02:00
Bullish Engulfing 1H 20 24/06/2022 02:00
Morning Doji Star 1H 20 24/06/2022 02:00
Belt Hold Bullish 1H 20 24/06/2022 02:00
Three Outside Up 1W 21 30/01/2022
Belt Hold Bullish 1D 21 27/05/2022
Bullish doji Star 1H 21 24/06/2022 01:00
Harami Bullish 1H 21 24/06/2022 01:00
Harami Cross 1H 21 24/06/2022 01:00
Bullish Engulfing 1W 22 23/01/2022
Three Outside Down 1H 22 24/06/2022 00:00
Doji Star Bearish 15 22 29/06/2022 02:45
Engulfing Bearish 1H 23 23/06/2022 23:00
Belt Hold Bearish 1H 23 23/06/2022 23:00
Belt Hold Bullish 15 23 29/06/2022 02:30
Bullish Engulfing 15 23 29/06/2022 02:30
Morning Doji Star 15 23 29/06/2022 02:30
Morning Star 15 23 29/06/2022 02:30
Three Inside Up 15 23 29/06/2022 02:30
Harami Bullish 1D 24 24/05/2022
Harami Cross 1D 24 24/05/2022
Bullish doji Star 15 24 29/06/2022 02:15
Harami Bullish 15 24 29/06/2022 02:15
Harami Cross 15 24 29/06/2022 02:15
Belt Hold Bearish 1D 25 23/05/2022
Harami Bullish 30 25 28/06/2022 02:00
Belt Hold Bearish 15 25 29/06/2022 02:00
Engulfing Bearish 15 25 29/06/2022 02:00
Harami Bullish 1D 27 19/05/2022
Harami Cross 1D 27 19/05/2022
Tri-Star Bullish 5H 29 03/06/2022 23:00
Three Outside Up 1M 31 11/19
Homing Pigeon 1D 31 13/05/2022
Doji Star Bearish 1H 31 22/06/2022 22:00
Bullish Engulfing 1M 32 10/19
Engulfing Bearish 1W 32 14/11/2021
Doji Star Bearish 30 32 25/06/2022 02:30
Three Inside Down 1M 33 9/19
Harami Bullish 1W 33 07/11/2021
Doji Star Bearish 1H 33 22/06/2022 02:00
Belt Hold Bullish 30 33 25/06/2022 02:00
Bullish Engulfing 30 33 25/06/2022 02:00
Belt Hold Bearish 1W 34 31/10/2021
Belt Hold Bullish 1D 34 10/05/2022
Doji Star Bearish 1H 35 22/06/2022 00:00
Tri-Star Bullish 30 35 25/06/2022 01:00
Belt Hold Bullish 1D 36 06/05/2022
Doji Star Bearish 30 37 24/06/2022 02:30
Bullish Hammer 1D 38 04/05/2022
Doji Star Bearish 5H 38 27/05/2022 01:00
Belt Hold Bullish 30 38 24/06/2022 02:00
Bullish Engulfing 30 38 24/06/2022 02:00
Bullish doji Star 15 38 28/06/2022 22:45
Harami Bullish 15 38 28/06/2022 22:45
Harami Cross 15 38 28/06/2022 22:45
Harami Bullish 1M 39 3/19
Belt Hold Bearish 15 39 28/06/2022 22:30
Engulfing Bearish 15 39 28/06/2022 22:30
Bullish doji Star 30 40 24/06/2022 01:00
Harami Bullish 30 40 24/06/2022 01:00
Harami Cross 30 40 24/06/2022 01:00
Harami Bullish 5H 41 24/05/2022 23:00
Harami Cross 5H 41 24/05/2022 23:00
Engulfing Bearish 1M 42 12/18
Belt Hold Bearish 5H 42 23/05/2022 22:00
Engulfing Bearish 5H 42 23/05/2022 22:00
Harami Bullish 1H 42 17/06/2022 23:00
Harami Cross 1H 42 17/06/2022 23:00
Belt Hold Bearish 1H 43 17/06/2022 22:00
Engulfing Bearish 1H 43 17/06/2022 22:00
Evening Doji Star 1H 43 17/06/2022 22:00
Evening Star 1H 43 17/06/2022 22:00
Harami Cross 30 43 23/06/2022 23:30
Harami Bullish 30 43 23/06/2022 23:30
Bullish doji Star 30 43 23/06/2022 23:30
Doji Star Bearish 1H 44 17/06/2022 21:00
Belt Hold Bearish 30 44 23/06/2022 23:00
Engulfing Bearish 30 44 23/06/2022 23:00
Bullish Engulfing 1W 45 15/08/2021
Bullish Hammer 1D 45 25/04/2022
Harami Bullish 5H 46 19/05/2022 23:00
Harami Cross 5H 46 19/05/2022 23:00
Belt Hold Bearish 1H 46 17/06/2022 02:00
Engulfing Bearish 1H 46 17/06/2022 02:00
Advance Block Bearish 1M 48 6/18
Belt Hold Bearish 1W 48 25/07/2021
Engulfing Bearish 1W 48 25/07/2021
Three Outside Up 1M 49 5/18
Bullish Engulfing 1M 50 4/18
Harami Bullish 1D 50 13/04/2022
Harami Cross 1D 50 13/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 50 16/06/2022 22:00
Bullish doji Star 15 51 28/06/2022 02:00
Harami Bullish 15 51 28/06/2022 02:00
Harami Cross 15 51 28/06/2022 02:00
Bullish doji Star 1H 52 16/06/2022 02:00
Belt Hold Bearish 15 52 28/06/2022 01:45
Engulfing Bearish 15 52 28/06/2022 01:45
Advance Block Bearish 1D 53 08/04/2022
Shooting Star 1D 53 08/04/2022
Belt Hold Bearish 1H 53 15/06/2022 02:00
Engulfing Bearish 1H 53 15/06/2022 02:00
Belt Hold Bullish 1W 54 13/06/2021
Bullish Engulfing 1W 54 13/06/2021
Bullish doji Star 5H 54 13/05/2022 02:00
Harami Bullish 5H 54 13/05/2022 02:00
Harami Cross 5H 54 13/05/2022 02:00
Abandoned Baby Bullish 1D 56 05/04/2022
Morning Doji Star 1D 56 05/04/2022
Morning Star 1D 56 05/04/2022
Hanging Man 1M 57 9/17
Bullish doji Star 1D 57 04/04/2022
Tri-Star Bullish 1H 57 14/06/2022 22:00
Belt Hold Bearish 1D 58 01/04/2022
Engulfing Bearish 1D 58 01/04/2022
Abandoned Baby Bullish 5H 58 11/05/2022 00:00
Belt Hold Bullish 5H 58 11/05/2022 00:00
Morning Doji Star 5H 58 11/05/2022 00:00
Morning Star 5H 58 11/05/2022 00:00
Tri-Star Bearish 1H 58 14/06/2022 21:00
Hanging Man 1M 59 7/17
Dragonfly Bearish 1M 59 7/17
Bullish doji Star 5H 59 10/05/2022 19:00
Doji Star Bearish 30 59 22/06/2022 22:00
Belt Hold Bullish 1M 62 4/17
Belt Hold Bullish 5H 62 06/05/2022 20:00
Three Black Crows 1M 63 3/17
Harami Bullish 1D 64 17/03/2022
Upside Gap Two Crows 1M 65 01/17
Dark Cloud Cover 1W 65 28/03/2021
Belt Hold Bearish 1D 65 16/03/2022
Engulfing Bearish 1D 65 16/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 65 04/05/2022 23:00
Doji Star Bearish 15 65 25/06/2022 02:15
Dragonfly Bearish 1M 66 12/16
Doji Star Bearish 1M 66 12/16
Hanging Man 1M 66 12/16
Doji Star Bearish 30 66 22/06/2022 00:00
Belt Hold Bullish 15 66 25/06/2022 02:00
Bullish Engulfing 15 66 25/06/2022 02:00
Belt Hold Bearish 1D 67 14/03/2022
Engulfing Bearish 1D 67 14/03/2022
Belt Hold Bullish 30 67 21/06/2022 23:30
Bullish Engulfing 30 67 21/06/2022 23:30
Harami Bearish 1M 68 10/16
Harami Cross Bearish 1M 68 10/16
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận UNH

Viết cảm nghĩ của bạn về UnitedHealth Group Inc
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Phương Nguyễn
Phương Nguyễn 26/10/2018 12:20
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu và đầu tư chứng khoán Mỹ thì liên hệ em qua số Zalo: 0903193965 nha.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email