Uni Chem (011330)

Seoul
Tiền tệ tính theo KRW
Miễn trừ Trách nhiệm
1,445
+12
(+0.84%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
1,419
1,473
Biên độ 52 tuần
1,015
1,497
Khối lượng
343,845
Giá đ.cửa hôm trước
1,433
Giá mở cửa
1,433
Biên độ ngày
1,419-1,473
Biên độ 52 tuần
1,015-1,497
Khối lượng
343,845
KLTB (3 thg)
427,753
Thay đổi 1 năm
7.07%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
73,270,163
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích Uni Chem

Hồ sơ Công ty Uni Chem

Ngành
Dệt May
Nhân viên
197
Thị trường
Hàn Quốc