Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Vui lòng lưu ý: Công nghiệp Tung Kuang đã thực hiện chia tách cổ phiếu 1.2:1 vào 03/12/2021
30,500.0 -2800.0    -8.41%
06/12 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000TKU1 
 • Khối lượng: 8,800
 • Giá Mua/Bán: 30,500.0 / 32,000.0
 • Biên độ ngày: 30,500.0 - 32,800.0
Công nghiệp Tung Kuang 30,500.0 -2800.0 -8.41%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Inverted Hammer 1W Hiện tại
Inverted Hammer 1D Hiện tại
Inverted Hammer 5H Hiện tại
Bullish doji Star 15 Hiện tại
Harami Bullish 15 Hiện tại
Harami Cross 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Engulfing Bearish 1W 1 28/11/2021
Morning Doji Star 1W 2 21/11/2021
Three Inside Up 1W 2 21/11/2021
Bullish doji Star 1W 3 14/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 3 03/12/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1H 5 03/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 5 03/12/2021 14:00
Harami Bullish 15 5 06/12/2021 13:00
Harami Cross 15 5 06/12/2021 13:00
Harami Cross Bearish 1M 6 6/21
Falling Three Methods 1W 7 17/10/2021
Belt Hold Bullish 30 7 03/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 30 7 03/12/2021 14:00
Abandoned Baby Bullish 1W 9 03/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 9 03/12/2021 09:00
Harami Cross Bearish 15 9 03/12/2021 14:45
Harami Bullish 30 10 03/12/2021 11:00
Harami Cross 30 10 03/12/2021 11:00
Belt Hold Bullish 15 10 03/12/2021 14:15
Bullish Engulfing 15 10 03/12/2021 14:15
Harami Cross 1M 11 01/21
Belt Hold Bearish 1H 12 02/12/2021 11:00
Engulfing Bearish 1H 12 02/12/2021 11:00
Bullish doji Star 15 12 03/12/2021 13:15
Belt Hold Bullish 30 13 03/12/2021 09:30
Engulfing Bearish 5H 14 25/11/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 14 03/12/2021 11:15
Doji Star Bearish 1W 15 22/08/2021
Stick Sandwich 1H 15 01/12/2021 14:00
Deliberation Bearish 5H 16 24/11/2021 12:00
Doji Star Bearish 5H 16 24/11/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1M 17 7/20
Engulfing Bearish 1M 17 7/20
Three Line Strike 1M 17 7/20
Bullish doji Star 1D 17 11/11/2021
Belt Hold Bearish 30 18 02/12/2021 11:00
Engulfing Bearish 30 18 02/12/2021 11:00
Three Outside Up 5H 19 23/11/2021 06:00
Stick Sandwich 1H 19 01/12/2021 09:00
Belt Hold Bullish 15 19 03/12/2021 09:45
Bullish Hammer 1M 20 4/20
Doji Star Bearish 1W 20 18/07/2021
Bullish Engulfing 5H 20 22/11/2021 10:00
Three Inside Up 5H 20 22/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 30 20 02/12/2021 10:00
Stick Sandwich 30 20 02/12/2021 10:00
Harami Cross 5H 21 22/11/2021 05:00
Harami Bullish 5H 21 22/11/2021 05:00
Bullish doji Star 5H 21 22/11/2021 05:00
Falling Three Methods 1H 21 30/11/2021 13:00
Separating Lines Bullish 30 21 02/12/2021 09:30
Belt Hold Bullish 15 21 02/12/2021 14:15
Belt Hold Bullish 1D 22 04/11/2021
Hanging Man 1W 23 27/06/2021
Dragonfly Bearish 1W 23 27/06/2021
Bullish Hammer 1D 24 02/11/2021
Bullish Engulfing 5H 26 17/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 30 26 01/12/2021 10:30
Falling Three Methods 1D 27 28/10/2021
Tri-Star Bullish 30 27 01/12/2021 10:00
Harami Cross Bearish 1W 28 23/05/2021
Tri-Star Bearish 30 28 01/12/2021 09:30
Belt Hold Bearish 15 28 02/12/2021 11:00
Bullish Hammer 1H 29 29/11/2021 09:00
Separating Lines Bullish 15 29 02/12/2021 10:45
Belt Hold Bullish 1M 30 6/19
Bullish Engulfing 1M 30 6/19
Belt Hold Bullish 5H 30 15/11/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 30 15/11/2021 08:00
Evening Star 15 30 02/12/2021 10:15
Evening Doji Star 15 30 02/12/2021 10:15
Abandoned Baby Bearish 15 30 02/12/2021 10:15
Three Inside Up 30 31 30/11/2021 14:00
Doji Star Bearish 15 31 02/12/2021 10:00
Gravestone Doji 15 31 02/12/2021 10:00
Three Inside Down 1M 32 4/19
Bullish Hammer 1M 32 4/19
Harami Bullish 1W 32 25/04/2021
Harami Cross 1W 32 25/04/2021
Harami Bearish 1M 33 3/19
Harami Cross Bearish 1M 33 3/19
Belt Hold Bullish 1D 33 20/10/2021
Falling Three Methods 30 33 30/11/2021 13:00
Separating Lines Bullish 15 33 02/12/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1H 34 26/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 15 34 01/12/2021 14:15
Engulfing Bearish 15 34 01/12/2021 14:15
Evening Doji Star 15 34 01/12/2021 14:15
Evening Star 15 34 01/12/2021 14:15
Three Outside Up 1W 35 04/04/2021
Doji Star Bearish 15 35 01/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 1W 36 28/03/2021
Belt Hold Bearish 30 37 30/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 37 30/11/2021 09:30
Harami Bullish 1W 38 14/03/2021
Harami Cross 1W 38 14/03/2021
Belt Hold Bearish 1D 38 13/10/2021
Engulfing Bearish 1H 39 25/11/2021 09:00
Harami Bullish 1W 40 28/02/2021
Harami Cross 1W 40 28/02/2021
Dark Cloud Cover 30 40 29/11/2021 14:00
Harami Cross Bearish 15 40 01/12/2021 11:00
Separating Lines Bullish 15 41 01/12/2021 10:45
Deliberation Bearish 1D 43 06/10/2021
Doji Star Bearish 1D 43 06/10/2021
Three Outside Down 30 43 29/11/2021 11:00
Thrusting Bearish 1M 44 4/18
Engulfing Bearish 30 44 29/11/2021 10:30
Tri-Star Bullish 15 44 01/12/2021 09:45
Belt Hold Bearish 1M 45 3/18
Engulfing Bearish 1M 45 3/18
Shooting Star 30 45 29/11/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 45 01/12/2021 09:30
Belt Hold Bearish 1W 46 10/01/2021
Harami Cross Bearish 1D 46 01/10/2021
Bullish Engulfing 1M 47 01/18
Three Outside Up 1D 47 30/09/2021
Abandoned Baby Bearish 1H 47 23/11/2021 10:00
Evening Doji Star 1H 47 23/11/2021 10:00
Three Inside Up 1D 48 29/09/2021
Bullish Engulfing 1D 48 29/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 48 29/10/2021 11:00
Bullish Engulfing 5H 48 29/10/2021 11:00
Doji Star Bearish 1H 48 23/11/2021 09:00
Bullish doji Star 1W 49 20/12/2020
Harami Bullish 1W 49 20/12/2020
Harami Cross 1W 49 20/12/2020
Harami Bullish 1D 49 28/09/2021
Harami Cross 1D 49 28/09/2021
Harami Cross Bearish 30 49 26/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 51 26/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 51 26/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 15 51 30/11/2021 13:15
Falling Three Methods 1D 52 23/09/2021
Harami Bullish 5H 52 27/10/2021 14:00
Harami Cross 5H 52 27/10/2021 14:00
Gravestone Doji 15 52 30/11/2021 13:00
Harami Bullish 1H 53 22/11/2021 09:00
Harami Cross 1H 53 22/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 53 30/11/2021 11:15
Bullish Engulfing 1D 54 21/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 54 26/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 54 30/11/2021 11:00
Doji Star Bearish 1M 55 5/17
Three Outside Down 1D 55 20/09/2021
Engulfing Bearish 1D 56 17/09/2021
Harami Bullish 1H 56 19/11/2021 11:00
Harami Cross 1H 56 19/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 30 56 26/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1W 57 11/10/2020
Engulfing Bearish 1W 57 11/10/2020
Engulfing Bearish 1H 57 19/11/2021 10:00
Stick Sandwich 1H 57 19/11/2021 10:00
Bullish doji Star 30 57 25/11/2021 14:30
Harami Bullish 30 57 25/11/2021 14:30
Harami Cross 30 57 25/11/2021 14:30
Three Inside Up 15 57 30/11/2021 10:15
Separating Lines Bullish 1M 58 02/17
Hanging Man 1D 58 15/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 58 15/09/2021
Homing Pigeon 5H 58 22/10/2021 14:00
Separating Lines Bullish 1H 58 19/11/2021 09:00
Harami Bullish 15 58 30/11/2021 10:00
Harami Cross 15 58 30/11/2021 10:00
Deliberation Bearish 1D 59 14/09/2021
Doji Star Bearish 1D 59 14/09/2021
Belt Hold Bearish 15 59 30/11/2021 09:45
Engulfing Bearish 15 59 30/11/2021 09:45
Belt Hold Bullish 5H 60 21/10/2021 13:00
Deliberation Bearish 30 61 25/11/2021 11:00
Bullish doji Star 15 61 29/11/2021 14:45
Three Inside Up 1M 62 10/16
Dark Cloud Cover 1W 63 30/08/2020
Belt Hold Bullish 5H 63 20/10/2021 07:00
Deliberation Bearish 1D 64 07/09/2021
Doji Star Bearish 1D 64 07/09/2021
Hanging Man 1D 64 07/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 64 07/09/2021
Three Outside Up 1H 64 17/11/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 65 17/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 65 25/11/2021 09:00
Bullish Engulfing 30 65 25/11/2021 09:00
Deliberation Bearish 15 65 29/11/2021 13:30
Dragonfly Doji 1H 66 17/11/2021 11:00
Harami Bullish 5H 67 18/10/2021 05:00
Harami Cross 5H 67 18/10/2021 05:00
Belt Hold Bullish 15 67 29/11/2021 11:15
Harami Cross Bearish 1M 68 4/16
Belt Hold Bullish 1W 68 26/07/2020
Harami Bullish 1H 69 16/11/2021 13:00
Harami Cross 1H 69 16/11/2021 13:00
Three Black Crows 15 69 29/11/2021 10:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TKU

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email