Tin Tức Nóng Hổi
Đóng
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
55,700.0 +0.0    +0.00%
09:49:34 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000TMP7 
 • Khối lượng: 100
 • Giá Mua/Bán: 53,000.0 / 55,700.0
 • Biên độ ngày: 51,800.0 - 55,700.0
Thủy điện Thác Mơ 55,700.0 +0.0 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Hammer 1W Hiện tại
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Bullish Engulfing 1D Hiện tại
Deliberation Bearish 5H Hiện tại
Doji Star Bearish 5H Hiện tại
Doji Star Bearish 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Doji Star Bearish 1M 1 5/22
Doji Star Bearish 30 2 24/06/2022 14:30
Doji Star Bearish 15 3 24/06/2022 14:30
Bullish doji Star 1D 4 21/06/2022
Belt Hold Bullish 1H 4 24/06/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 4 24/06/2022 14:15
Bullish Engulfing 15 4 24/06/2022 14:15
Bullish doji Star 5H 6 21/06/2022 11:00
Bullish doji Star 1H 6 23/06/2022 13:00
Doji Star Bearish 1M 7 11/21
Deliberation Bearish 30 7 24/06/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1D 9 14/06/2022
Belt Hold Bullish 30 9 24/06/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1D 10 13/06/2022
Inverted Hammer 1D 10 13/06/2022
Belt Hold Bullish 1H 10 22/06/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 11 23/06/2022 14:00
Hanging Man 1D 12 09/06/2022
Tri-Star Bearish 30 13 22/06/2022 14:30
Hanging Man 1M 14 4/21
Hanging Man 1D 14 07/06/2022
Harami Bullish 5H 14 14/06/2022 14:00
Harami Cross 5H 14 14/06/2022 14:00
Bullish doji Star 1H 14 21/06/2022 11:00
Belt Hold Bullish 15 15 24/06/2022 09:00
Doji Star Bearish 5H 16 13/06/2022 13:00
Tri-Star Bullish 1H 16 20/06/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 16 23/06/2022 14:45
Three Inside Down 1M 17 01/21
Belt Hold Bullish 5H 17 13/06/2022 08:00
Inverted Hammer 5H 17 13/06/2022 08:00
Harami Bearish 1M 18 12/20
Harami Cross Bearish 1M 18 12/20
Harami Bullish 1H 18 20/06/2022 10:00
Harami Cross 1H 18 20/06/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 18 23/06/2022 14:00
Evening Star 1H 19 20/06/2022 09:00
Evening Doji Star 1H 19 20/06/2022 09:00
Engulfing Bearish 1H 19 20/06/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1H 19 20/06/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 19 22/06/2022 10:00
Hanging Man 1M 20 10/20
Deliberation Bearish 1W 20 06/02/2022
Doji Star Bearish 1W 20 06/02/2022
Hanging Man 1W 20 06/02/2022
Dragonfly Bearish 1W 20 06/02/2022
Hanging Man 1D 20 30/05/2022
Doji Star Bearish 1H 20 17/06/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 20 22/06/2022 14:45
Morning Star 1H 21 17/06/2022 13:00
Three Inside Up 1H 21 17/06/2022 13:00
Morning Doji Star 1H 21 17/06/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1H 21 17/06/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 21 17/06/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 21 22/06/2022 14:30
Falling Three Methods 1D 22 26/05/2022
Bullish doji Star 1H 22 17/06/2022 11:00
Harami Bullish 1H 22 17/06/2022 11:00
Harami Cross 1H 22 17/06/2022 11:00
Harami Bearish 1M 23 7/20
Belt Hold Bullish 1D 24 24/05/2022
Belt Hold Bearish 5H 24 07/06/2022 07:00
Engulfing Bearish 5H 24 07/06/2022 07:00
Bullish doji Star 30 25 21/06/2022 11:00
Evening Star 5H 26 03/06/2022 13:00
Belt Hold Bearish 5H 26 03/06/2022 13:00
Evening Doji Star 5H 26 03/06/2022 13:00
Engulfing Bearish 5H 26 03/06/2022 13:00
Engulfing Bearish 1M 27 3/20
Belt Hold Bullish 1H 27 15/06/2022 14:00
Doji Star Bearish 1D 28 18/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 28 02/06/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 28 02/06/2022 12:00
Inverted Hammer 1H 28 15/06/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 28 20/06/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 28 22/06/2022 10:45
Bullish Engulfing 15 28 22/06/2022 10:45
Bullish Engulfing 1D 29 17/05/2022
Abandoned Baby Bullish 1D 29 17/05/2022
Tri-Star Bearish 15 29 22/06/2022 10:15
Belt Hold Bearish 1W 32 07/11/2021
Harami Bullish 1H 32 14/06/2022 14:00
Harami Cross 1H 32 14/06/2022 14:00
Three Outside Down 1H 33 14/06/2022 13:00
Belt Hold Bearish 30 33 20/06/2022 09:00
Engulfing Bearish 30 33 20/06/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1W 34 24/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 34 14/06/2022 11:00
Engulfing Bearish 1H 34 14/06/2022 11:00
Harami Cross 1D 35 09/05/2022
Homing Pigeon 5H 36 27/05/2022 06:00
Belt Hold Bearish 1H 36 14/06/2022 09:00
Doji Star Bearish 30 36 17/06/2022 13:30
Bullish Engulfing 1W 37 03/10/2021
Three Black Crows 1D 37 05/05/2022
Belt Hold Bearish 5H 37 26/05/2022 10:00
Engulfing Bearish 5H 37 26/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 37 17/06/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 37 17/06/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 37 21/06/2022 11:15
Harami Bullish 1H 38 13/06/2022 11:00
Harami Cross 1H 38 13/06/2022 11:00
Advance Block Bearish 1M 39 3/19
Harami Bullish 5H 39 25/05/2022 14:00
Harami Cross 5H 39 25/05/2022 14:00
Dark Cloud Cover 1H 39 13/06/2022 10:00
Harami Cross 30 39 17/06/2022 10:30
Harami Bullish 30 39 17/06/2022 10:30
Bullish doji Star 30 39 17/06/2022 10:30
Bullish doji Star 15 39 20/06/2022 14:15
Harami Bullish 15 39 20/06/2022 14:15
Harami Cross 15 39 20/06/2022 14:15
Shooting Star 1M 40 02/19
Belt Hold Bearish 1D 40 28/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 40 13/06/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 40 13/06/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 40 17/06/2022 10:00
Engulfing Bearish 30 40 17/06/2022 10:00
Belt Hold Bearish 15 40 20/06/2022 14:00
Engulfing Bearish 15 40 20/06/2022 14:00
Separating Lines Bullish 1W 41 05/09/2021
Three Inside Up 1D 41 27/04/2022
Harami Cross Bearish 1M 42 12/18
Inverted Hammer 1D 42 26/04/2022
Belt Hold Bullish 5H 42 24/05/2022 08:00
Engulfing Bearish 1D 43 25/04/2022
Harami Bullish 1H 43 09/06/2022 14:00
Harami Cross 1H 43 09/06/2022 14:00
Belt Hold Bullish 5H 44 20/05/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1D 45 21/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 45 09/06/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 45 20/06/2022 11:15
Belt Hold Bearish 1D 46 20/04/2022
Engulfing Bearish 1D 46 20/04/2022
Engulfing Bearish 1H 46 09/06/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1H 46 09/06/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 46 15/06/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 46 15/06/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 46 20/06/2022 11:00
Belt Hold Bullish 5H 47 19/05/2022 08:00
Three Outside Up 1H 47 09/06/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 48 08/06/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 48 08/06/2022 14:00
Inverted Hammer 30 48 15/06/2022 13:00
Doji Star Bearish 5H 49 18/05/2022 07:00
Engulfing Bearish 1H 49 08/06/2022 13:00
Harami Bullish 1M 50 4/18
Belt Hold Bearish 1D 50 14/04/2022
Tri-Star Bearish 1H 50 08/06/2022 11:00
Belt Hold Bullish 15 51 20/06/2022 09:15
Bullish Engulfing 1M 52 02/18
Bullish Engulfing 5H 52 16/05/2022 10:00
Bullish Hammer 5H 52 16/05/2022 10:00
Doji Star Bearish 1H 52 08/06/2022 09:00
Belt Hold Bearish 15 52 20/06/2022 09:00
Engulfing Bearish 15 52 20/06/2022 09:00
Bullish doji Star 1D 53 08/04/2022
Harami Bullish 1D 53 08/04/2022
Harami Cross 1D 53 08/04/2022
Bullish Hammer 5H 53 16/05/2022 05:00
Three Inside Up 1H 53 07/06/2022 14:00
Morning Star 1H 53 07/06/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 53 07/06/2022 14:00
Morning Doji Star 1H 53 07/06/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 53 07/06/2022 14:00
Engulfing Bearish 1D 54 07/04/2022
Bullish doji Star 1H 54 07/06/2022 13:00
Harami Bullish 1H 54 07/06/2022 13:00
Harami Cross 1H 54 07/06/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 54 14/06/2022 14:00
Three Inside Up 1M 56 10/17
Harami Bullish 1H 56 07/06/2022 10:00
Harami Cross 1H 56 07/06/2022 10:00
Harami Bullish 30 56 14/06/2022 13:00
Harami Cross 30 56 14/06/2022 13:00
Three Outside Up 1W 57 16/05/2021
Belt Hold Bearish 1H 57 07/06/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 57 14/06/2022 11:00
Engulfing Bearish 30 57 14/06/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1W 58 09/05/2021
Bullish Engulfing 1W 58 09/05/2021
Doji Star Bearish 15 58 17/06/2022 13:15
Belt Hold Bullish 15 59 17/06/2022 13:00
Bullish Engulfing 15 59 17/06/2022 13:00
Doji Star Bearish 1D 60 30/03/2022
Doji Star Bearish 5H 60 10/05/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 60 14/06/2022 09:30
Engulfing Bearish 30 60 14/06/2022 09:30
Doji Star Bearish 1M 61 5/17
Belt Hold Bearish 1H 61 03/06/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 61 03/06/2022 13:00
Bullish doji Star 15 62 17/06/2022 10:30
Harami Bullish 15 62 17/06/2022 10:30
Harami Cross 15 62 17/06/2022 10:30
Belt Hold Bearish 15 63 17/06/2022 10:15
Engulfing Bearish 15 63 17/06/2022 10:15
Belt Hold Bearish 1M 64 02/17
Engulfing Bearish 1M 64 02/17
Engulfing Bearish 5H 64 06/05/2022 10:00
Bullish doji Star 1D 65 23/03/2022
Doji Star Bearish 1H 65 02/06/2022 14:00
Bullish Hammer 1W 66 14/03/2021
Belt Hold Bearish 1D 66 21/03/2022
Belt Hold Bullish 1H 66 02/06/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 66 02/06/2022 13:00
Dark Cloud Cover 30 66 13/06/2022 10:00
Bullish Engulfing 1M 67 11/16
Doji Star Bearish 1W 68 28/02/2021
Three Black Crows 5H 68 04/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 1H 68 02/06/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 68 13/06/2022 09:00
Harami Bullish 1M 69 9/16
Harami Cross 1M 69 9/16
Tri-Star Bullish 1D 69 16/03/2022
Three Outside Down 5H 69 04/05/2022 08:00
Tri-Star Bearish 1H 69 02/06/2022 09:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TMP

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Ứng dụng của Chúng tôi
DOWNLOAD APPApp store
Investing.com
© 2007-2022 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
 • Đăng ký MIỄN PHÍ và nhận:
 • Cảnh báo theo thời gian thực
 • Tính năng danh mục đầu tư nâng cao
 • Cảnh báo cá nhân hóa
 • Ứng dụng hoàn toàn đồng bộ
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email