Techtronic Industries Co Ltd (0669)

94.20
-2.25(-2.33%)
  • Khối lượng:
    5,331,913
  • Giá Mua/Bán:
    94.20/94.25
  • Biên độ ngày:
    93.50 - 96.20

Dữ liệu Lịch sử 0669

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
13/07/2022 - 13/08/2022
94.2095.4096.2093.505.33M-2.33%
96.4596.0097.3592.5013.68M+10.86%
87.0089.6589.6585.255.81M-3.12%
89.8091.8091.8088.604.62M-3.13%
92.7093.7593.7591.604.43M-1.38%
94.0090.7594.0589.956.73M+4.16%
90.2588.0091.6087.654.72M+3.62%
87.1088.3089.5086.853.81M-0.40%
87.4586.8587.5084.353.33M+0.52%
87.0088.1088.1085.106.06M-0.06%
87.0590.2590.2586.209.51M-4.71%
91.3590.0092.8089.008.90M+2.87%
88.8089.3089.3587.203.22M-0.56%
89.3090.0090.3087.354.65M-1.54%
90.7090.1090.8089.353.22M-0.17%
90.8593.1093.1089.106.13M-2.42%
93.1089.9094.5589.1510.01M+2.36%
90.9586.0591.2586.056.54M+7.19%
84.8587.1587.1583.553.34M-3.25%
87.7083.9587.7583.252.76M+6.24%
82.5583.7584.5082.052.42M-3.11%
85.2083.9586.0583.802.49M+0.18%
85.0584.7585.9584.052.73M0.00%
Cao nhất: 97.35Thấp nhất: 82.05Chênh lệch: 15.30Trung bình: 89.28% Thay đổi: 10.76