Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (TKC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
11,200.0 -200.0    -1.75%
19/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000TKC9 
 • Khối lượng: 200
 • Giá Mua/Bán: 10,400.0 / 11,200.0
 • Biên độ ngày: 11,200.0 - 11,200.0
Địa ốc Tân Kỷ 11,200.0 -200.0 -1.75%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bearish 1D Hiện tại
Engulfing Bearish 5H Hiện tại
Belt Hold Bearish 5H Hiện tại
Evening Doji Star 5H Hiện tại
Evening Star 5H Hiện tại
Belt Hold Bearish 1H Hiện tại
Engulfing Bearish 1H Hiện tại
Evening Doji Star 1H Hiện tại
Evening Star 1H Hiện tại
Belt Hold Bearish 30 Hiện tại
Engulfing Bearish 30 Hiện tại
Tri-Star Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1M 1 4/22
Harami Bullish 1M 1 4/22
Harami Cross 1M 1 4/22
Bullish Engulfing 1D 2 17/05/2022
Doji Star Bearish 5H 2 18/05/2022 07:00
Deliberation Bearish 1H 2 18/05/2022 09:00
Doji Star Bearish 1H 2 18/05/2022 09:00
Engulfing Bearish 30 4 17/05/2022 14:00
Bullish doji Star 5H 5 13/05/2022 12:00
Harami Bullish 5H 5 13/05/2022 12:00
Harami Cross 5H 5 13/05/2022 12:00
Falling Three Methods 1W 7 27/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 8 13/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1D 9 06/05/2022
Tri-Star Bearish 30 9 16/05/2022 13:00
Bullish doji Star 15 9 16/05/2022 14:15
Harami Bullish 15 9 16/05/2022 14:15
Harami Cross 15 9 16/05/2022 14:15
Belt Hold Bearish 1W 11 27/02/2022
Belt Hold Bullish 5H 11 09/05/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 11 16/05/2022 13:15
Abandoned Baby Bullish 1W 12 20/02/2022
Tri-Star Bullish 30 12 13/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 5H 13 06/05/2022 10:00
Harami Cross Bearish 1H 14 10/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1D 15 26/04/2022
Bullish Engulfing 1D 15 26/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 15 09/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 15 09/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 15 13/05/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1M 16 01/21
Harami Cross 1W 16 16/01/2022
Three Outside Up 1M 17 12/20
Bullish doji Star 1H 17 09/05/2022 10:00
Bullish Engulfing 1M 18 11/20
Morning Doji Star 1M 18 11/20
Three Inside Up 1M 18 11/20
Harami Cross 1M 19 10/20
Harami Bullish 1M 19 10/20
Bullish doji Star 1M 19 10/20
Three Outside Up 30 19 09/05/2022 13:30
Three Inside Up 1W 20 19/12/2021
Belt Hold Bullish 1H 20 06/05/2022 13:00
Harami Bullish 1W 21 12/12/2021
Harami Cross 1W 21 12/12/2021
Abandoned Baby Bearish 1M 22 7/20
Engulfing Bearish 1M 22 7/20
Evening Doji Star 1M 22 7/20
Three Outside Up 15 22 09/05/2022 13:30
Doji Star Bearish 1M 23 6/20
Belt Hold Bullish 15 23 09/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 15 23 09/05/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1M 24 5/20
Belt Hold Bearish 1D 24 13/04/2022
Belt Hold Bullish 1D 25 12/04/2022
Tri-Star Bullish 15 25 09/05/2022 10:30
Belt Hold Bearish 1D 27 07/04/2022
Belt Hold Bullish 30 27 06/05/2022 13:30
Bullish doji Star 15 27 09/05/2022 09:45
Harami Bullish 15 27 09/05/2022 09:45
Harami Cross 15 27 09/05/2022 09:45
Tri-Star Bullish 30 28 05/05/2022 14:30
Evening Doji Star 15 28 09/05/2022 09:30
Evening Star 15 28 09/05/2022 09:30
Abandoned Baby Bearish 15 28 09/05/2022 09:30
Engulfing Bearish 15 28 09/05/2022 09:30
Belt Hold Bearish 15 28 09/05/2022 09:30
Three Outside Up 1W 29 17/10/2021
Harami Cross Bearish 1H 29 29/04/2022 11:00
Doji Star Bearish 15 29 06/05/2022 14:45
Bullish Engulfing 1W 30 10/10/2021
Three Inside Up 1W 30 10/10/2021
Three Inside Up 1D 30 04/04/2022
Morning Star 1D 30 04/04/2022
Morning Doji Star 1D 30 04/04/2022
Bullish Engulfing 1D 30 04/04/2022
Abandoned Baby Bullish 1D 30 04/04/2022
Three Outside Up 1H 30 29/04/2022 10:00
Belt Hold Bullish 15 30 06/05/2022 14:15
Harami Cross 1W 31 03/10/2021
On Neck Bearish 1D 31 01/04/2022
Bullish doji Star 1D 31 01/04/2022
Dragonfly Doji 1D 31 01/04/2022
Harami Bullish 1D 31 01/04/2022
Harami Cross 1D 31 01/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 31 29/04/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 31 29/04/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 31 04/05/2022 14:30
Belt Hold Bearish 1W 32 26/09/2021
Engulfing Bearish 1W 32 26/09/2021
Belt Hold Bullish 15 32 06/05/2022 13:45
Bullish Engulfing 15 32 06/05/2022 13:45
Tri-Star Bearish 1H 33 28/04/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 33 06/05/2022 13:30
Belt Hold Bullish 5H 34 18/04/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 34 18/04/2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 34 05/05/2022 14:45
Kicking Bearish 5H 35 18/04/2022 07:00
Tri-Star Bearish 15 36 05/05/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1D 37 24/03/2022
Tri-Star Bullish 15 37 04/05/2022 14:45
Hanging Man 1W 38 15/08/2021
Bullish doji Star 30 38 29/04/2022 14:00
Harami Bullish 30 38 29/04/2022 14:00
Harami Cross 30 38 29/04/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1D 39 22/03/2022
Bullish Hammer 1W 40 01/08/2021
Belt Hold Bearish 1D 40 21/03/2022
Engulfing Bearish 1D 40 21/03/2022
Tri-Star Bearish 15 40 04/05/2022 10:30
Belt Hold Bearish 5H 41 13/04/2022 07:00
Engulfing Bearish 5H 41 13/04/2022 07:00
Harami Cross Bearish 30 41 29/04/2022 10:30
Belt Hold Bullish 5H 42 12/04/2022 11:00
Three Outside Up 30 42 29/04/2022 10:00
Bullish doji Star 1W 43 11/07/2021
Belt Hold Bullish 5H 43 12/04/2022 06:00
Belt Hold Bullish 30 43 29/04/2022 09:30
Bullish Engulfing 30 43 29/04/2022 09:30
Bullish doji Star 5H 44 08/04/2022 12:00
Harami Bullish 5H 44 08/04/2022 12:00
Harami Cross 5H 44 08/04/2022 12:00
Falling Three Methods 1W 45 27/06/2021
Belt Hold Bullish 1D 45 14/03/2022
Tri-Star Bearish 30 45 28/04/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 45 29/04/2022 14:15
Bullish Engulfing 1M 46 7/18
Bullish Hammer 1D 46 11/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 46 07/04/2022 11:00
Three Inside Up 1W 47 13/06/2021
Dragonfly Doji 1D 47 10/03/2022
Doji Star Bearish 5H 47 07/04/2022 06:00
Tri-Star Bullish 1H 47 22/04/2022 13:00
Tri-Star Bearish 1H 48 22/04/2022 11:00
Doji Star Bearish 30 48 27/04/2022 14:30
Dragonfly Doji 1M 49 4/18
Belt Hold Bearish 5H 49 05/04/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 49 29/04/2022 10:45
Tri-Star Bearish 15 50 29/04/2022 10:30
Three Inside Up 1H 51 21/04/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 52 03/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 52 01/04/2022 10:00
Harami Bullish 1H 52 21/04/2022 10:00
Harami Cross 1H 52 21/04/2022 10:00
Engulfing Bearish 1M 53 12/17
Belt Hold Bearish 1H 53 21/04/2022 09:00
Engulfing Bearish 1H 53 21/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 53 26/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 53 29/04/2022 09:45
Harami Cross 5H 54 31/03/2022 14:00
Harami Bullish 5H 54 31/03/2022 14:00
Bullish doji Star 5H 54 31/03/2022 14:00
Bullish doji Star 1H 54 20/04/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 54 26/04/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1D 55 28/02/2022
Tri-Star Bearish 30 55 26/04/2022 09:30
Doji Star Bearish 1D 56 25/02/2022
Tri-Star Bearish 15 56 28/04/2022 13:45
Deliberation Bearish 1M 58 7/17
Doji Star Bearish 1M 58 7/17
Bullish Engulfing 1W 58 28/03/2021
Belt Hold Bearish 1D 58 23/02/2022
Bullish Engulfing 5H 58 29/03/2022 12:00
Downside Gap Three Methods 5H 58 29/03/2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 58 25/04/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1D 59 22/02/2022
On Neck Bearish 5H 59 29/03/2022 07:00
Doji Star Bearish 15 59 27/04/2022 14:45
Belt Hold Bullish 1D 60 21/02/2022
On Neck Bearish 5H 60 28/03/2022 11:00
Bullish doji Star 1H 61 18/04/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1W 62 28/02/2021
Bullish Engulfing 1W 62 28/02/2021
Belt Hold Bullish 1D 62 17/02/2022
Belt Hold Bullish 5H 62 25/03/2022 13:00
Doji Star Bearish 30 62 22/04/2022 14:30
Belt Hold Bullish 5H 63 25/03/2022 08:00
Harami Bullish 5H 64 24/03/2022 12:00
Harami Cross 5H 64 24/03/2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 64 22/04/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 64 26/04/2022 13:15
Belt Hold Bullish 1D 65 14/02/2022
Abandoned Baby Bearish 5H 65 24/03/2022 07:00
Belt Hold Bearish 5H 65 24/03/2022 07:00
Engulfing Bearish 5H 65 24/03/2022 07:00
Tri-Star Bearish 30 65 22/04/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 65 26/04/2022 10:15
Dragonfly Doji 1D 66 11/02/2022
Tri-Star Bearish 15 66 26/04/2022 09:30
Three Outside Up 1M 67 10/16
Abandoned Baby Bullish 5H 67 23/03/2022 06:00
Bullish Engulfing 5H 67 23/03/2022 06:00
Harami Cross Bearish 1H 67 15/04/2022 10:00
Bullish Engulfing 1M 68 9/16
Bullish doji Star 5H 68 22/03/2022 10:00
Dragonfly Doji 5H 68 22/03/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 68 15/04/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1D 69 08/02/2022
Belt Hold Bearish 5H 69 22/03/2022 05:00
Tri-Star Bullish 15 69 25/04/2022 13:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TKC

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email