Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Khám Phá Những Cổ Phiếu Bị Định Giá Thấp Tại Mọi Thị Trường Bắt đầu
Đóng

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (SSC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
29,500.0 0.0    0.00%
29/03 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000SSC4 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 28,500.0 / 29,450.0
 • Biên độ ngày: 29,500.0 - 29,500.0
Giống cây trồng Miền Nam 29,500.0 0.0 0.00%

Mô hình Nến SSC

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Harami Bullish 1D Hiện tại
Harami Cross 1D Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 5H 1 29/03/2023 07:00
Inverted Hammer 1D 2 23/03/2023
Bullish Hammer 5H 2 27/03/2023 10:00
Harami Cross 1M 3 12/22
Belt Hold Bullish 5H 3 23/03/2023 11:00
Inverted Hammer 5H 3 23/03/2023 11:00
Abandoned Baby Bearish 1W 4 26/02/2023
Engulfing Bearish 1W 4 26/02/2023
Tri-Star Bullish 1D 4 21/03/2023
Tri-Star Bearish 1D 5 17/03/2023
Tri-Star Bearish 5H 5 22/03/2023 10:00
Belt Hold Bearish 1H 5 27/03/2023 13:00
Three Inside Up 30 6 27/03/2023 14:00
Bullish doji Star 30 7 27/03/2023 13:30
Harami Bullish 30 7 27/03/2023 13:30
Harami Cross 30 7 27/03/2023 13:30
Deliberation Bearish 1D 8 13/03/2023
Doji Star Bearish 1D 8 13/03/2023
Tri-Star Bearish 5H 8 17/03/2023 10:00
Inverted Hammer 1M 9 6/22
Belt Hold Bullish 1M 9 6/22
Belt Hold Bullish 30 10 23/03/2023 13:30
Bullish Engulfing 30 10 23/03/2023 13:30
Belt Hold Bullish 1W 11 25/12/2022
Tri-Star Bearish 1H 12 22/03/2023 11:00
Doji Star Bearish 15 13 23/03/2023 14:00
Belt Hold Bullish 15 14 23/03/2023 13:45
Bullish Engulfing 15 14 23/03/2023 13:45
Tri-Star Bullish 30 15 22/03/2023 13:30
Belt Hold Bullish 1W 16 13/11/2022
Tri-Star Bullish 1H 16 21/03/2023 09:00
Bullish doji Star 1W 17 06/11/2022
Harami Bullish 1W 17 06/11/2022
Harami Cross 1W 17 06/11/2022
Deliberation Bearish 1D 17 22/02/2023
Doji Star Bearish 1D 17 22/02/2023
Tri-Star Bearish 1H 17 17/03/2023 14:00
Bullish doji Star 15 17 23/03/2023 11:00
Harami Bullish 15 17 23/03/2023 11:00
Harami Cross 15 17 23/03/2023 11:00
Engulfing Bearish 1M 18 9/21
Belt Hold Bearish 1M 18 9/21
Tri-Star Bullish 1D 20 15/02/2023
Belt Hold Bullish 5H 20 28/02/2023 13:00
Bullish Engulfing 5H 20 28/02/2023 13:00
Tri-Star Bullish 30 20 21/03/2023 09:00
Tri-Star Bullish 15 20 22/03/2023 13:30
Tri-Star Bearish 1W 21 25/09/2022
Tri-Star Bearish 30 21 17/03/2023 14:00
Tri-Star Bearish 15 21 22/03/2023 11:15
Harami Cross Bearish 5H 24 20/02/2023 05:00
Doji Star Bearish 1H 24 13/03/2023 10:00
Three Outside Up 1H 24 13/03/2023 10:00
Tri-Star Bullish 5H 28 14/02/2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 28 21/03/2023 09:00
Falling Three Methods 1M 29 10/20
Harami Cross Bearish 1D 29 06/01/2023
Belt Hold Bullish 1H 29 08/03/2023 09:00
Doji Star Bearish 30 29 13/03/2023 10:30
Three Outside Up 30 29 13/03/2023 10:30
Tri-Star Bearish 15 29 17/03/2023 14:15
Bullish doji Star 5H 30 13/02/2023 13:00
Belt Hold Bearish 1H 30 07/03/2023 14:00
Engulfing Bearish 1H 30 07/03/2023 14:00
Belt Hold Bullish 1M 31 8/20
Bullish Engulfing 1M 31 8/20
Three Inside Up 1W 31 17/07/2022
Bullish doji Star 1W 32 10/07/2022
Harami Bullish 1W 32 10/07/2022
Harami Cross 1W 32 10/07/2022
Three Inside Down 1D 32 29/12/2022
Engulfing Bearish 1D 32 29/12/2022
Belt Hold Bearish 1D 32 29/12/2022
Engulfing Bearish 1M 33 6/20
Harami Cross Bearish 1D 33 28/12/2022
Bullish doji Star 1W 34 26/06/2022
Harami Bullish 1W 34 26/06/2022
Harami Cross 1W 34 26/06/2022
Belt Hold Bullish 1D 34 27/12/2022
Bullish Engulfing 1D 34 27/12/2022
Belt Hold Bullish 30 34 08/03/2023 09:30
Inverted Hammer 1W 35 19/06/2022
Gravestone Doji 1D 35 23/12/2022
Doji Star Bearish 1D 35 23/12/2022
Belt Hold Bearish 30 35 07/03/2023 14:00
Engulfing Bearish 30 35 07/03/2023 14:00
Bullish Engulfing 1M 36 3/20
Bullish Hammer 1M 37 02/20
Tri-Star Bullish 5H 37 12/01/2023 11:00
Belt Hold Bullish 1D 38 19/12/2022
Belt Hold Bullish 1D 39 16/12/2022
Tri-Star Bullish 5H 39 10/01/2023 14:00
Doji Star Bearish 15 39 13/03/2023 10:45
Three Outside Up 15 39 13/03/2023 10:45
Bullish doji Star 1M 40 11/19
Belt Hold Bullish 1H 40 28/02/2023 14:00
Bullish Engulfing 1H 40 28/02/2023 14:00
Evening Doji Star 1W 41 08/05/2022
Evening Star 1W 41 08/05/2022
Tri-Star Bullish 1D 41 13/12/2022
Deliberation Bearish 1W 42 01/05/2022
Doji Star Bearish 1W 42 01/05/2022
Harami Cross Bearish 5H 42 06/01/2023 05:00
Tri-Star Bearish 1H 42 23/02/2023 13:00
Tri-Star Bearish 1D 43 09/12/2022
Tri-Star Bullish 30 43 06/03/2023 09:30
Engulfing Bearish 1M 44 7/19
Tri-Star Bullish 1D 45 05/12/2022
Belt Hold Bullish 15 45 08/03/2023 09:30
Three Outside Up 1M 46 5/19
Belt Hold Bearish 5H 46 29/12/2022 12:00
Dark Cloud Cover 5H 46 29/12/2022 12:00
Doji Star Bearish 1H 46 17/02/2023 14:00
Belt Hold Bearish 15 46 07/03/2023 14:15
Engulfing Bearish 15 46 07/03/2023 14:15
Belt Hold Bullish 30 47 28/02/2023 14:00
Bullish Engulfing 30 47 28/02/2023 14:00
Belt Hold Bullish 5H 49 27/12/2022 10:00
Bullish Engulfing 5H 49 27/12/2022 10:00
Harami Bullish 1W 50 27/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 50 16/11/2022
Bullish Engulfing 1D 50 16/11/2022
Tri-Star Bearish 5H 50 27/12/2022 05:00
Tri-Star Bearish 30 50 23/02/2023 13:00
Gravestone Doji 5H 51 23/12/2022 11:00
Harami Cross 1D 52 04/11/2022
Bullish doji Star 1D 52 04/11/2022
Harami Bullish 1D 52 04/11/2022
Doji Star Bearish 5H 52 23/12/2022 06:00
Three Outside Up 5H 52 23/12/2022 06:00
Tri-Star Bullish 1H 52 14/02/2023 14:00
Belt Hold Bearish 1D 53 01/11/2022
Engulfing Bearish 1D 53 01/11/2022
Thrusting Bearish 1W 54 16/01/2022
Bullish Hammer 1W 54 16/01/2022
Bullish doji Star 1H 54 13/02/2023 14:00
Doji Star Bearish 30 54 17/02/2023 14:00
Engulfing Bearish 1M 55 8/18
Tri-Star Bullish 1D 56 06/10/2022
Belt Hold Bullish 5H 57 19/12/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 57 19/12/2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 57 06/03/2023 09:30
Tri-Star Bullish 1D 58 04/10/2022
Three Outside Up 1M 59 4/18
Bullish Hammer 1W 59 12/12/2021
Tri-Star Bearish 1D 59 30/09/2022
Bullish Engulfing 1M 60 3/18
Tri-Star Bullish 30 61 14/02/2023 14:00
Belt Hold Bullish 15 61 28/02/2023 14:15
Bullish Engulfing 15 61 28/02/2023 14:15
Tri-Star Bullish 5H 63 13/12/2022 11:00
Bullish doji Star 30 63 13/02/2023 14:00
Belt Hold Bearish 1W 64 07/11/2021
Engulfing Bearish 1W 64 07/11/2021
Tri-Star Bullish 1H 64 12/01/2023 10:00
Belt Hold Bearish 30 64 03/02/2023 14:00
Engulfing Bearish 30 64 03/02/2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 64 23/02/2023 13:15
Tri-Star Bearish 5H 65 09/12/2022 12:00
Tri-Star Bearish 1H 65 12/01/2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 65 23/02/2023 13:00
Belt Hold Bullish 1D 66 22/08/2022
Three Inside Up 1M 67 8/17
Harami Bullish 1M 68 7/17
Tri-Star Bullish 1H 68 10/01/2023 10:00
Tri-Star Bullish 5H 69 23/11/2022 11:00
Tri-Star Bearish 1H 69 10/01/2023 09:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SSC

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email