Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (THS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
37,800.0 +0.0    +0.00%
12/08 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000THS1 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 37,800.0 - 37,800.0
Thanh Hoa - Sông Đà 37,800.0 +0.0 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 1W 2 24/07/2022
Abandoned Baby Bullish 1M 5 3/22
Morning Doji Star 1M 5 3/22
Morning Star 1M 5 3/22
Belt Hold Bullish 1W 5 12/06/2022
Bullish Engulfing 1W 5 12/06/2022
Tri-Star Bearish 1H 5 09/08/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 5 09/08/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 5 09/08/2022 10:00
Bullish doji Star 1M 6 02/22
Tri-Star Bearish 30 6 09/08/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 6 09/08/2022 09:30
Doji Star Bearish 1D 7 03/08/2022
On Neck Bearish 1M 8 12/21
Doji Star Bearish 5H 8 03/08/2022 09:00
Harami Bullish 1W 9 01/05/2022
Harami Cross 1W 9 01/05/2022
Tri-Star Bullish 5H 11 29/07/2022 09:00
Tri-Star Bearish 1D 12 15/07/2022
Tri-Star Bearish 1H 12 02/08/2022 13:00
Tri-Star Bearish 5H 13 15/07/2022 10:00
Abandoned Baby Bearish 1W 14 27/03/2022
Evening Doji Star 1W 14 27/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 14 29/07/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 14 02/08/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 14 02/08/2022 13:15
Three Outside Up 1M 15 5/21
Doji Star Bearish 1W 15 20/03/2022
Gravestone Doji 1W 15 20/03/2022
Abandoned Baby Bullish 1M 16 4/21
Bullish Engulfing 1M 16 4/21
Tri-Star Bullish 15 16 29/07/2022 09:45
Dragonfly Doji 1M 17 3/21
Tri-Star Bullish 1M 18 02/21
Tri-Star Bearish 1D 18 17/05/2022
Tri-Star Bearish 15 18 15/07/2022 14:45
Tri-Star Bearish 5H 19 17/05/2022 06:00
Tri-Star Bullish 1H 20 14/06/2022 13:00
Bullish doji Star 1W 21 23/01/2022
Bullish doji Star 1D 21 28/04/2022
Tri-Star Bullish 5H 21 06/05/2022 10:00
Bullish doji Star 1M 22 7/19
Tri-Star Bullish 30 22 14/06/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 22 14/06/2022 13:45
Tri-Star Bullish 1H 23 17/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1M 24 3/19
Bullish Engulfing 1M 24 3/19
Tri-Star Bearish 5H 24 26/04/2022 05:00
Belt Hold Bullish 1W 25 26/12/2021
Tri-Star Bullish 30 25 17/05/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 25 17/05/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 26 17/05/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 26 17/05/2022 09:45
Tri-Star Bullish 1W 27 12/12/2021
Harami Bullish 5H 28 21/04/2022 10:00
Harami Cross 5H 28 21/04/2022 10:00
Bullish doji Star 1W 29 21/11/2021
Tri-Star Bullish 1H 29 06/05/2022 13:00
Dragonfly Bearish 1M 30 8/18
Hanging Man 1M 30 8/18
Tri-Star Bullish 30 31 06/05/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1W 32 24/10/2021
Tri-Star Bullish 15 32 06/05/2022 13:45
Belt Hold Bullish 1W 33 17/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 33 26/04/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1M 34 4/18
Belt Hold Bullish 1D 34 05/04/2022
Bullish Engulfing 1D 34 05/04/2022
Tri-Star Bullish 30 35 26/04/2022 09:30
Tri-Star Bullish 15 35 26/04/2022 11:15
Doji Star Bearish 1W 36 12/09/2021
Belt Hold Bullish 1D 36 01/04/2022
Bullish Engulfing 1D 36 01/04/2022
Tri-Star Bearish 30 36 26/04/2022 09:00
Upside Gap Two Crows 1M 37 01/18
Tri-Star Bullish 15 37 26/04/2022 09:30
Belt Hold Bullish 5H 38 05/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 5H 38 05/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 38 26/04/2022 09:15
Abandoned Baby Bullish 1D 39 29/03/2022
Belt Hold Bullish 1D 39 29/03/2022
Bullish Engulfing 1D 39 29/03/2022
Engulfing Bearish 1M 40 10/17
Bullish doji Star 1D 40 28/03/2022
Three Outside Down 1D 41 25/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 41 01/04/2022 05:00
Bullish Engulfing 5H 41 01/04/2022 05:00
Harami Cross 30 41 21/04/2022 13:00
Harami Bullish 30 41 21/04/2022 13:00
Harami Bullish 1M 42 8/17
Harami Cross 1M 42 8/17
Harami Cross 1W 42 27/06/2021
Belt Hold Bearish 1D 42 24/03/2022
Engulfing Bearish 1D 42 24/03/2022
Tri-Star Bearish 5H 42 31/03/2022 09:00
Kicking Bearish 1W 43 20/06/2021
Harami Bullish 15 43 21/04/2022 13:15
Harami Cross 15 43 21/04/2022 13:15
Belt Hold Bullish 1M 44 6/17
Bullish Engulfing 1M 44 6/17
Abandoned Baby Bullish 1W 44 13/06/2021
Morning Doji Star 1W 44 13/06/2021
Doji Star Bearish 5H 44 30/03/2022 08:00
Bullish doji Star 1W 45 06/06/2021
Belt Hold Bullish 5H 45 29/03/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 45 29/03/2022 12:00
Three Outside Down 1W 46 30/05/2021
Engulfing Bearish 1W 47 23/05/2021
Tri-Star Bullish 5H 47 28/03/2022 11:00
Bullish doji Star 30 47 12/04/2022 13:30
Belt Hold Bearish 1M 48 02/17
Bullish doji Star 5H 49 25/03/2022 13:00
Harami Bullish 5H 49 25/03/2022 13:00
Harami Cross 5H 49 25/03/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 49 08/04/2022 10:30
Bullish doji Star 15 50 12/04/2022 13:45
Belt Hold Bearish 5H 51 24/03/2022 07:00
Engulfing Bearish 5H 51 24/03/2022 07:00
Tri-Star Bullish 30 51 07/04/2022 10:30
Three White Soldiers 1W 52 18/04/2021
Tri-Star Bullish 15 52 08/04/2022 10:30
Belt Hold Bearish 1M 54 8/16
Dark Cloud Cover 1M 54 8/16
Belt Hold Bullish 1W 54 04/04/2021
Tri-Star Bullish 15 54 07/04/2022 10:30
Abandoned Baby Bullish 1W 55 28/03/2021
Belt Hold Bullish 1W 55 28/03/2021
Tri-Star Bearish 15 55 07/04/2022 09:45
Dragonfly Doji 1W 56 21/03/2021
Belt Hold Bullish 1H 57 01/04/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 57 01/04/2022 09:00
Tri-Star Bullish 1W 58 14/02/2021
Tri-Star Bearish 30 58 04/04/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1D 59 09/02/2022
Tri-Star Bearish 1H 59 31/03/2022 09:00
Doji Star Bearish 1M 60 01/16
Tri-Star Bearish 1W 60 03/11/2019
Tri-Star Bullish 15 60 05/04/2022 14:45
Tri-Star Bullish 1W 62 15/09/2019
Doji Star Bearish 1H 62 29/03/2022 14:00
Dragonfly Bearish 1H 62 29/03/2022 14:00
Three Outside Up 1H 62 29/03/2022 14:00
Harami Cross Bearish 30 62 01/04/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 62 04/04/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 63 29/03/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 63 29/03/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 65 31/03/2022 10:00
Doji Star Bearish 1D 66 04/01/2022
Deliberation Bearish 1D 66 04/01/2022
Tri-Star Bullish 1H 66 28/03/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 66 31/03/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 67 01/04/2022 10:00
Shooting Star 1M 68 5/15
Belt Hold Bullish 1D 68 28/12/2021
Belt Hold Bullish 1W 69 17/03/2019
Bullish Engulfing 1W 69 17/03/2019
Tri-Star Bullish 15 69 01/04/2022 09:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận THS

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Thanh Hoa - Sông Đà
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email