Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CTCP SAMETEL (SMT)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
14,700.0 +600.0    +4.26%
14:45:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000SMT1 
 • Khối lượng: 35,400
 • Giá Mua/Bán: 14,500.0 / 14,700.0
 • Biên độ ngày: 13,000.0 - 14,800.0
SAMETEL 14,700.0 +600.0 +4.26%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Separating Lines Bullish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 30 2 17/05/2022 13:30
Separating Lines Bullish 15 2 17/05/2022 14:00
Bullish Engulfing 1M 3 02/22
Belt Hold Bullish 1W 3 24/04/2022
Bullish doji Star 1H 3 17/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 3 17/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 3 17/05/2022 13:00
Belt Hold Bearish 15 3 17/05/2022 13:45
Engulfing Bearish 15 3 17/05/2022 13:45
Evening Doji Star 15 3 17/05/2022 13:45
Evening Star 15 3 17/05/2022 13:45
Deliberation Bearish 15 4 17/05/2022 13:30
Doji Star Bearish 15 4 17/05/2022 13:30
Bullish Engulfing 1D 5 10/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 5 13/05/2022 07:00
Harami Bullish 30 6 17/05/2022 09:30
Harami Cross 30 6 17/05/2022 09:30
Belt Hold Bullish 15 6 17/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 15 6 17/05/2022 13:00
Evening Doji Star 30 7 17/05/2022 09:00
Evening Star 30 7 17/05/2022 09:00
Deliberation Bearish 30 8 16/05/2022 14:30
Doji Star Bearish 30 8 16/05/2022 14:30
Harami Cross Bearish 15 8 17/05/2022 11:00
Belt Hold Bearish 5H 9 11/05/2022 05:00
Three Outside Up 1H 9 16/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 10 13/05/2022 14:00
Bullish doji Star 1M 11 6/21
Engulfing Bearish 1D 11 28/04/2022
Harami Cross Bearish 1H 12 13/05/2022 10:00
Three Outside Up 1D 13 26/04/2022
Bullish doji Star 5H 13 09/05/2022 08:00
Belt Hold Bullish 1H 13 13/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 13 13/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 1D 14 25/04/2022
Belt Hold Bullish 1D 14 25/04/2022
Inverted Hammer 1H 14 12/05/2022 14:00
Doji Star Bearish 15 14 16/05/2022 14:45
Belt Hold Bullish 1H 15 12/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 15 12/05/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 16 16/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 15 17 16/05/2022 13:15
Belt Hold Bearish 5H 18 04/05/2022 13:00
Inverted Hammer 1H 18 12/05/2022 09:00
Inverted Hammer 30 18 13/05/2022 14:00
Engulfing Bearish 1D 19 18/04/2022
Three White Soldiers 1D 20 15/04/2022
Separating Lines Bullish 5H 20 29/04/2022 13:00
Three Inside Up 1H 20 11/05/2022 13:00
Harami Bullish 1H 21 11/05/2022 11:00
Harami Cross 1H 21 11/05/2022 11:00
Harami Bullish 1W 23 28/11/2021
Harami Cross 1W 23 28/11/2021
Belt Hold Bearish 1H 23 11/05/2022 09:00
Bullish Hammer 30 23 13/05/2022 09:30
Belt Hold Bullish 30 24 13/05/2022 09:00
Inverted Hammer 30 24 13/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 1W 25 14/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 25 27/04/2022 06:00
Harami Cross Bearish 1H 25 10/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 26 10/05/2022 10:00
Bullish Hammer 1M 27 01/20
Belt Hold Bearish 5H 27 26/04/2022 05:00
Dark Cloud Cover 5H 27 26/04/2022 05:00
Bullish Hammer 1H 27 10/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 5H 28 25/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 5H 28 25/04/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 28 12/05/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 29 01/04/2022
Tri-Star Bullish 5H 30 22/04/2022 11:00
Bullish Engulfing 15 30 13/05/2022 14:00
Three Black Crows 1W 31 03/10/2021
Bullish doji Star 5H 33 21/04/2022 05:00
Belt Hold Bullish 30 33 12/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 30 33 12/05/2022 09:00
Three Outside Up 1D 34 25/03/2022
Bullish Engulfing 1D 35 24/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 37 19/04/2022 08:00
Inverted Hammer 5H 37 19/04/2022 08:00
Three Inside Up 30 37 11/05/2022 13:00
Harami Bullish 5H 38 18/04/2022 12:00
Harami Cross 5H 38 18/04/2022 12:00
Harami Bullish 30 38 11/05/2022 11:00
Harami Cross 30 38 11/05/2022 11:00
Falling Three Methods 1D 39 18/03/2022
Engulfing Bearish 5H 39 18/04/2022 07:00
Doji Star Bearish 5H 40 15/04/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 40 11/05/2022 09:00
Harami Cross Bearish 15 40 13/05/2022 09:15
Doji Star Bearish 30 41 10/05/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1W 42 11/07/2021
Inverted Hammer 1W 42 11/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 42 14/04/2022 13:00
Three Outside Up 5H 43 14/04/2022 08:00
Belt Hold Bearish 1H 43 04/05/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 43 04/05/2022 13:00
Bullish doji Star 1D 44 11/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 44 13/04/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 44 13/04/2022 12:00
Upside Gap Three Methods 30 44 10/05/2022 13:00
Three Outside Up 1M 45 3/18
Engulfing Bearish 1D 45 10/03/2022
Evening Doji Star 1D 45 10/03/2022
Bullish Engulfing 1M 46 02/18
Belt Hold Bullish 1W 46 13/06/2021
Deliberation Bearish 1D 46 09/03/2022
Doji Star Bearish 1D 46 09/03/2022
Separating Lines Bullish 1H 46 04/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 46 10/05/2022 09:30
Belt Hold Bullish 15 46 12/05/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1W 48 30/05/2021
Bullish doji Star 30 48 09/05/2022 13:30
Harami Bullish 30 48 09/05/2022 13:30
Harami Cross 30 48 09/05/2022 13:30
Harami Bearish 1M 49 11/17
Harami Cross Bearish 1M 49 11/17
Bullish doji Star 5H 49 08/04/2022 07:00
Bullish doji Star 1H 50 29/04/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 50 09/05/2022 10:30
Bullish Engulfing 30 50 09/05/2022 10:30
Bullish Engulfing 1D 51 02/03/2022
Bullish doji Star 1H 51 29/04/2022 09:00
Harami Bearish 1M 52 8/17
Harami Cross Bearish 1M 52 8/17
Dark Cloud Cover 1W 52 02/05/2021
Belt Hold Bullish 30 52 09/05/2022 09:30
Belt Hold Bullish 1W 53 25/04/2021
Engulfing Bearish 1D 53 28/02/2022
Belt Hold Bullish 30 53 09/05/2022 09:00
Abandoned Baby Bullish 30 53 09/05/2022 09:00
Doji Star Bearish 15 53 12/05/2022 09:15
Three Outside Up 15 53 12/05/2022 09:15
Bullish doji Star 30 54 06/05/2022 14:30
Belt Hold Bullish 15 54 12/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 15 54 12/05/2022 09:00
Abandoned Baby Bearish 30 55 06/05/2022 14:00
Evening Doji Star 30 55 06/05/2022 14:00
Evening Star 30 55 06/05/2022 14:00
Hanging Man 1D 56 23/02/2022
Dragonfly Bearish 1D 56 23/02/2022
Doji Star Bearish 30 56 06/05/2022 13:30
Doji Star Bearish 1M 58 02/17
Deliberation Bearish 1D 58 21/02/2022
Doji Star Bearish 1D 58 21/02/2022
Belt Hold Bullish 5H 58 01/04/2022 10:00
Harami Cross Bearish 15 58 11/05/2022 13:30
Three Outside Up 1M 59 01/17
Belt Hold Bullish 5H 59 01/04/2022 05:00
Inverted Hammer 5H 59 01/04/2022 05:00
Doji Star Bearish 1H 59 27/04/2022 11:00
Bullish Engulfing 1M 60 12/16
Harami Cross Bearish 1W 60 07/03/2021
Bullish Hammer 5H 60 31/03/2022 14:00
Bullish doji Star 1M 61 11/16
Belt Hold Bearish 1H 61 27/04/2022 09:00
Deliberation Bearish 1H 62 26/04/2022 14:00
Doji Star Bearish 1H 62 26/04/2022 14:00
Hanging Man 1H 62 26/04/2022 14:00
Dragonfly Bearish 1H 62 26/04/2022 14:00
Abandoned Baby Bearish 30 62 06/05/2022 09:00
Evening Doji Star 30 62 06/05/2022 09:00
Evening Star 30 62 06/05/2022 09:00
Abandoned Baby Bullish 15 62 11/05/2022 10:15
Doji Star Bearish 1H 63 26/04/2022 13:00
Dragonfly Bearish 1H 63 26/04/2022 13:00
Deliberation Bearish 30 63 05/05/2022 14:30
Doji Star Bearish 30 63 05/05/2022 14:30
Three Outside Up 30 64 05/05/2022 14:00
Belt Hold Bearish 15 64 11/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 30 65 05/05/2022 13:30
Deliberation Bearish 15 65 10/05/2022 14:45
Doji Star Bearish 15 65 10/05/2022 14:45
Three Black Crows 5H 66 28/03/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1H 66 26/04/2022 09:00
Dark Cloud Cover 1H 66 26/04/2022 09:00
Bullish Engulfing 1M 67 5/16
Belt Hold Bullish 1H 67 25/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 67 25/04/2022 14:00
Three Inside Up 15 67 10/05/2022 14:00
Doji Star Bearish 1M 68 4/16
Harami Bullish 15 68 10/05/2022 13:45
Harami Cross 15 68 10/05/2022 13:45
Dragonfly Doji 1D 69 28/01/2022
Three Outside Up 5H 69 25/03/2022 08:00
Harami Bullish 1H 69 25/04/2022 11:00
Harami Cross 1H 69 25/04/2022 11:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SMT

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP SAMETEL
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email