Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Sing Holdings Ltd (SHDS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.375 -0.010    -2.60%
21/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1T28930090 
S/N:  5IC
 • Khối lượng: 100
 • Giá Mua/Bán: 0.370 / 0.375
 • Biên độ ngày: 0.375 - 0.375
Sing Holdings Ltd 0.375 -0.010 -2.60%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 5H Hiện tại
Bullish Engulfing 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Bullish Engulfing 30 Hiện tại
Belt Hold Bullish 15 Hiện tại
Bullish Engulfing 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 15 3 19/10/2021 14:30
Belt Hold Bullish 5H 4 15/10/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1H 4 15/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 30 4 15/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 15 4 15/10/2021 14:15
Doji Star Bearish 30 5 14/10/2021 16:00
Upside Gap Three Methods 1M 6 4/21
Belt Hold Bullish 1D 6 08/10/2021
Harami Cross Bearish 1H 6 14/10/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 6 14/10/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1W 7 22/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 7 07/10/2021
Doji Star Bearish 5H 7 13/10/2021 15:00
Dragonfly Doji 1W 8 15/08/2021
Doji Star Bearish 1H 8 13/10/2021 16:00
Belt Hold Bullish 1D 9 05/10/2021
Doji Star Bearish 30 9 13/10/2021 16:00
Belt Hold Bullish 5H 10 08/10/2021 10:00
Doji Star Bearish 15 10 13/10/2021 16:00
Harami Cross Bearish 1W 11 25/07/2021
Belt Hold Bullish 1D 11 29/09/2021
Doji Star Bearish 1H 11 08/10/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1D 12 27/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 12 07/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1H 12 08/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 30 12 08/10/2021 15:30
Belt Hold Bullish 1D 13 24/09/2021
Bullish Engulfing 1D 13 24/09/2021
Doji Star Bearish 5H 13 06/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 13 08/10/2021 13:30
Doji Star Bearish 15 13 08/10/2021 15:45
Belt Hold Bullish 1D 14 23/09/2021
Harami Cross Bearish 1H 14 07/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1D 15 20/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 15 05/10/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1H 15 07/10/2021 12:00
Harami Cross Bearish 30 16 07/10/2021 13:30
Belt Hold Bullish 5H 17 01/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 17 07/10/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1D 18 08/09/2021
Doji Star Bearish 5H 18 29/09/2021 16:00
Doji Star Bearish 30 18 06/10/2021 15:30
Harami Cross Bearish 15 18 07/10/2021 13:45
Engulfing Bearish 1M 19 3/20
Belt Hold Bullish 15 19 07/10/2021 12:15
Tri-Star Bullish 1H 20 05/10/2021 08:00
Tri-Star Bearish 30 21 05/10/2021 12:30
Tri-Star Bullish 15 21 06/10/2021 09:45
Harami Cross Bearish 1D 22 02/09/2021
Bullish Engulfing 5H 22 27/09/2021 04:00
Belt Hold Bullish 5H 22 27/09/2021 04:00
Doji Star Bearish 1H 22 01/10/2021 16:00
Tri-Star Bullish 30 22 05/10/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 22 06/10/2021 09:30
On Neck Bearish 1W 23 02/05/2021
Belt Hold Bullish 1D 24 24/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 24 24/09/2021 06:00
Bullish Engulfing 5H 24 24/09/2021 06:00
Doji Star Bearish 30 24 01/10/2021 16:00
Belt Hold Bullish 1D 25 23/08/2021
Doji Star Bearish 1H 25 29/09/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 25 05/10/2021 12:30
Belt Hold Bullish 1D 26 20/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 26 23/09/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 26 05/10/2021 08:00
Abandoned Baby Bullish 5H 27 20/09/2021 12:00
Belt Hold Bullish 5H 27 20/09/2021 12:00
Bullish Engulfing 5H 27 20/09/2021 12:00
Morning Doji Star 5H 27 20/09/2021 12:00
Morning Star 5H 27 20/09/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 27 05/10/2021 07:45
Belt Hold Bullish 1D 28 17/08/2021
Bullish doji Star 5H 28 20/09/2021 07:00
Belt Hold Bullish 30 28 29/09/2021 14:30
Engulfing Bearish 1M 29 5/19
Doji Star Bearish 1D 29 16/08/2021
Belt Hold Bullish 1H 29 27/09/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 29 01/10/2021 13:15
Belt Hold Bullish 1D 30 13/08/2021
Tri-Star Bearish 15 30 01/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1D 31 12/08/2021
Belt Hold Bullish 30 31 27/09/2021 08:00
Bullish Engulfing 30 31 27/09/2021 08:00
Doji Star Bearish 1H 32 24/09/2021 09:00
Three Outside Up 1H 32 24/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 32 24/09/2021 14:30
Doji Star Bearish 15 32 29/09/2021 15:15
Belt Hold Bullish 15 33 29/09/2021 14:45
Belt Hold Bullish 1D 34 03/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 35 02/08/2021
Doji Star Bearish 1H 35 23/09/2021 14:00
Doji Star Bearish 30 35 24/09/2021 09:00
Three Outside Up 30 35 24/09/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1D 36 30/07/2021
Belt Hold Bullish 1H 36 23/09/2021 12:00
Bullish Hammer 1M 37 9/18
Tri-Star Bearish 30 37 23/09/2021 16:00
Belt Hold Bullish 15 37 27/09/2021 08:15
Bullish Engulfing 15 37 27/09/2021 08:15
Harami Cross Bearish 1W 38 17/01/2021
Dragonfly Doji 1D 38 28/07/2021
Tri-Star Bearish 15 38 24/09/2021 14:30
Bullish Hammer 1M 39 7/18
Belt Hold Bullish 1W 39 10/01/2021
Harami Cross Bearish 1D 39 27/07/2021
Abandoned Baby Bullish 1H 39 20/09/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1H 39 20/09/2021 12:00
Bullish Engulfing 1H 39 20/09/2021 12:00
Tri-Star Bullish 30 39 23/09/2021 12:30
Belt Hold Bullish 5H 40 06/09/2021 08:00
Bullish doji Star 1H 40 20/09/2021 11:00
Tri-Star Bearish 30 40 23/09/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 40 24/09/2021 12:45
Belt Hold Bearish 1W 41 27/12/2020
Deliberation Bearish 1D 41 16/07/2021
Doji Star Bearish 1D 41 16/07/2021
Belt Hold Bearish 1H 41 10/09/2021 12:00
Engulfing Bearish 1H 41 10/09/2021 12:00
Harami Cross Bearish 15 42 24/09/2021 08:15
Belt Hold Bullish 15 43 24/09/2021 08:00
Bullish Engulfing 15 43 24/09/2021 08:00
Abandoned Baby Bullish 30 44 20/09/2021 12:30
Belt Hold Bullish 30 44 20/09/2021 12:30
Bullish Engulfing 30 44 20/09/2021 12:30
Tri-Star Bearish 15 44 23/09/2021 16:00
Belt Hold Bearish 1W 45 29/11/2020
Belt Hold Bullish 1D 45 09/07/2021
Belt Hold Bullish 1H 45 09/09/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 45 09/09/2021 13:00
Bullish doji Star 30 45 20/09/2021 11:30
Doji Star Bearish 1D 46 07/07/2021
Hanging Man 1D 46 07/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 46 07/07/2021
Belt Hold Bullish 5H 46 30/08/2021 06:00
Belt Hold Bearish 30 46 10/09/2021 12:00
Engulfing Bearish 30 46 10/09/2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 46 23/09/2021 12:30
Engulfing Bearish 1M 47 11/17
Upside Gap Three Methods 1M 47 11/17
Three Outside Up 5H 47 24/08/2021 15:00
Doji Star Bearish 5H 47 24/08/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 47 23/09/2021 12:00
Belt Hold Bullish 5H 48 24/08/2021 05:00
Bullish Engulfing 5H 48 24/08/2021 05:00
Belt Hold Bullish 1D 50 30/06/2021
Belt Hold Bullish 30 50 09/09/2021 13:30
Bullish Engulfing 30 50 09/09/2021 13:30
Belt Hold Bullish 1D 51 29/06/2021
Bullish Engulfing 1D 51 29/06/2021
Doji Star Bearish 5H 51 20/08/2021 16:00
Belt Hold Bullish 1W 52 11/10/2020
Engulfing Bearish 1M 53 5/17
Belt Hold Bullish 5H 53 20/08/2021 06:00
Belt Hold Bullish 15 53 20/09/2021 12:45
Bullish Engulfing 15 53 20/09/2021 12:45
Advance Block Bearish 1M 54 4/17
Belt Hold Bullish 1D 54 23/06/2021
Belt Hold Bullish 5H 54 18/08/2021 14:00
Bullish Engulfing 5H 54 18/08/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1D 55 22/06/2021
Belt Hold Bullish 1D 56 21/06/2021
Belt Hold Bullish 5H 56 17/08/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1D 57 18/06/2021
Belt Hold Bullish 5H 57 17/08/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1H 57 07/09/2021 08:00
Belt Hold Bearish 15 57 10/09/2021 12:00
Engulfing Bearish 15 57 10/09/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1D 58 17/06/2021
Evening Doji Star 1M 59 11/16
Bullish Engulfing 1D 59 16/06/2021
Doji Star Bearish 5H 59 13/08/2021 14:00
Deliberation Bearish 1M 60 10/16
Doji Star Bearish 1M 60 10/16
Dragonfly Doji 1D 60 15/06/2021
Three Outside Up 1H 60 06/09/2021 12:00
Harami Cross Bearish 5H 61 12/08/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 61 06/09/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1H 61 06/09/2021 09:00
Doji Star Bearish 30 61 07/09/2021 09:30
Belt Hold Bullish 15 61 09/09/2021 13:45
Bullish Engulfing 15 61 09/09/2021 13:45
Dragonfly Doji 1D 62 11/06/2021
Belt Hold Bullish 5H 62 12/08/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1D 63 10/06/2021
Doji Star Bearish 5H 63 10/08/2021 16:00
Doji Star Bearish 1H 63 03/09/2021 16:00
Tri-Star Bullish 30 63 06/09/2021 16:00
Belt Hold Bullish 1D 64 09/06/2021
Falling Three Methods 1M 65 5/16
Belt Hold Bullish 1D 65 04/06/2021
Bullish Engulfing 1D 65 04/06/2021
Belt Hold Bearish 5H 65 06/08/2021 12:00
Advance Block Bearish 1W 66 05/07/2020
Harami Cross Bearish 1D 66 03/06/2021
Belt Hold Bullish 30 66 06/09/2021 09:30
Bullish Engulfing 1M 67 3/16
Belt Hold Bullish 30 67 06/09/2021 09:00
Bullish Engulfing 30 67 06/09/2021 09:00
Belt Hold Bullish 5H 68 03/08/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 68 08/09/2021 08:45
Belt Hold Bullish 5H 69 02/08/2021 13:00
Harami Cross Bearish 1H 69 30/08/2021 16:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SHDS

Viết cảm nghĩ của bạn về Sing Holdings Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email