Sing Holdings Ltd (SHDS)

Singapore
Tiền tệ tính theo SGD
Miễn trừ Trách nhiệm
0.350
0.000
(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
0.330
0.350
Biên độ 52 tuần
0.330
0.395
Khối lượng
0
Giá Mua/Bán
0.335 / 0.345

Dữ liệu Lịch sử SHDS

Khung Thời Gian
Daily
14/08/2023 - 25/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
0.3500.3350.3500.3303.80K0.00%
0.3500.3350.3500.3303.80K0.00%
0.3500.3400.3500.3400.30K+2.94%
0.3500.3400.3500.3400.30K+2.94%
0.3400.3350.3400.335100.20K-2.86%
0.3400.3350.3400.335100.20K-2.86%
0.3500.3450.3500.34025.20K0.00%
0.3500.3450.3500.34025.20K0.00%
0.3500.3450.3500.3450.30K+4.48%
0.3500.3450.3500.3450.30K+4.48%
0.3350.3350.3400.33572.50K-2.90%
0.3350.3350.3400.33572.50K-2.90%
0.3450.3450.3450.3450.20K-1.43%
0.3450.3450.3450.3450.20K-1.43%
0.3500.3400.3500.3400.30K+2.94%
0.3500.3400.3500.3400.30K+2.94%
0.3400.3350.3550.33589.80K-4.23%
0.3400.3350.3550.33589.80K-4.23%
0.3550.3500.3550.33530.60K+1.43%
0.3550.3500.3550.33530.60K+1.43%
0.3500.3350.3500.33520.20K+2.94%
0.3500.3350.3500.33520.20K+2.94%
0.3400.3350.3400.3355.50K0.00%
0.3400.3350.3400.33541.70K+1.49%
0.3350.3400.3500.330220.00K-5.63%
0.3550.3400.3550.34016.60K+4.41%
0.3400.3400.3400.34035.80K0.00%
0.3400.3400.3400.34030.00K0.00%
0.3400.3400.3400.34030.00K0.00%
0.3400.3400.3400.34070.00K-2.86%
Cao nhất
0.355
% Thay đổi
2.941
Trung bình
0.345
Chênh lệch
0.025
Thấp nhất
0.330