Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI
Đóng

CTCP Thủy sản số 4 (TS4)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
2,500.0 0.0    0.00%
30/09 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000TS43 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 3,630.0 / 3,640.0
 • Biên độ ngày: 2,300.0 - 2,500.0
Thủy sản số 4 2,500.0 0.0 0.00%

Mô hình Nến TS4

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Thủy sản số 4 và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Homing Pigeon 1H Hiện tại
Three Outside Down 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Hammer 5H 1 21/06/2021 11:00
Bullish doji Star 15 1 22/06/2021 14:30
Harami Bullish 15 1 22/06/2021 14:30
Harami Cross 15 1 22/06/2021 14:30
Harami Cross 5H 2 18/06/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 2 22/06/2021 14:00
Engulfing Bearish 30 2 22/06/2021 14:00
Belt Hold Bearish 15 2 22/06/2021 14:15
Engulfing Bearish 15 2 22/06/2021 14:15
Bullish Hammer 1H 4 21/06/2021 13:00
Stick Sandwich 1H 4 21/06/2021 13:00
Bullish Hammer 1H 6 18/06/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 6 22/06/2021 13:15
Engulfing Bearish 15 6 22/06/2021 13:15
Dragonfly Bearish 15 6 22/06/2021 13:15
Bullish Hammer 30 8 21/06/2021 13:00
Deliberation Bearish 15 8 21/06/2021 14:45
Homing Pigeon 1H 11 15/06/2021 14:00
Falling Three Methods 30 12 18/06/2021 13:00
Bullish Hammer 30 12 18/06/2021 13:00
Belt Hold Bearish 5H 14 04/06/2021 14:00
Advance Block Bearish 1H 15 11/06/2021 14:00
Belt Hold Bearish 15 15 21/06/2021 13:00
Engulfing Bearish 15 15 21/06/2021 13:00
Evening Doji Star 15 15 21/06/2021 13:00
Evening Star 15 15 21/06/2021 13:00
Bullish Engulfing 5H 16 03/06/2021 13:00
Belt Hold Bullish 5H 16 03/06/2021 13:00
Doji Star Bearish 15 16 18/06/2021 14:45
Inverted Hammer 5H 17 02/06/2021 12:00
Belt Hold Bullish 15 17 18/06/2021 14:30
Bullish Engulfing 15 17 18/06/2021 14:30
Bullish doji Star 5H 21 25/05/2021 14:00
Harami Bullish 5H 21 25/05/2021 14:00
Harami Cross 5H 21 25/05/2021 14:00
Belt Hold Bullish 30 21 15/06/2021 13:30
Doji Star Bearish 1H 22 08/06/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 23 14/06/2021 14:30
Evening Doji Star 15 23 18/06/2021 13:00
Evening Star 15 23 18/06/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1H 24 04/06/2021 14:00
Doji Star Bearish 15 24 17/06/2021 14:45
Engulfing Bearish 1M 25 7/20
Downside Gap Three Methods 1M 27 5/20
Three Outside Up 5H 27 19/05/2021 13:00
Morning Star 1H 27 03/06/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 27 03/06/2021 13:00
Morning Doji Star 1H 27 03/06/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 27 03/06/2021 13:00
Harami Bullish 15 27 17/06/2021 14:00
Harami Cross 15 27 17/06/2021 14:00
Abandoned Baby Bullish 5H 28 18/05/2021 12:00
Belt Hold Bullish 5H 28 18/05/2021 12:00
Bullish Engulfing 5H 28 18/05/2021 12:00
Bullish doji Star 1H 28 02/06/2021 14:00
Harami Bullish 30 28 11/06/2021 14:00
Harami Cross 30 28 11/06/2021 14:00
Belt Hold Bearish 15 28 17/06/2021 13:45
Engulfing Bearish 15 28 17/06/2021 13:45
Belt Hold Bearish 30 29 11/06/2021 13:30
Dark Cloud Cover 30 29 11/06/2021 13:30
Belt Hold Bullish 15 30 17/06/2021 13:15
Bullish doji Star 1H 31 27/05/2021 13:00
Doji Star Bearish 30 31 10/06/2021 14:30
Deliberation Bearish 30 31 10/06/2021 14:30
Belt Hold Bullish 5H 33 12/05/2021 11:00
Inverted Hammer 5H 33 12/05/2021 11:00
Bullish Engulfing 1H 33 26/05/2021 13:00
Three Inside Up 1H 33 26/05/2021 13:00
Belt Hold Bearish 5H 34 12/05/2021 06:00
Bullish doji Star 1H 34 25/05/2021 14:00
Harami Bullish 1H 34 25/05/2021 14:00
Harami Cross 1H 34 25/05/2021 14:00
Bullish Engulfing 15 35 16/06/2021 13:30
Belt Hold Bullish 30 37 09/06/2021 13:30
Harami Bullish 15 37 16/06/2021 13:00
Harami Cross 15 37 16/06/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 38 15/06/2021 14:15
Engulfing Bearish 15 38 15/06/2021 14:15
Three Black Crows 5H 40 07/05/2021 06:00
Harami Bullish 30 41 08/06/2021 13:00
Harami Cross 30 41 08/06/2021 13:00
Bullish doji Star 15 41 15/06/2021 13:30
Harami Bullish 15 41 15/06/2021 13:30
Harami Cross 15 41 15/06/2021 13:30
Belt Hold Bearish 5H 42 06/05/2021 05:00
Doji Star Bearish 1H 42 19/05/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 44 04/06/2021 14:00
Belt Hold Bullish 15 44 14/06/2021 14:45
Belt Hold Bullish 5H 46 04/05/2021 08:00
Harami Cross 15 46 14/06/2021 14:00
Harami Bullish 15 46 14/06/2021 14:00
Bullish doji Star 15 46 14/06/2021 14:00
Three Inside Up 1M 47 9/18
Deliberation Bearish 30 47 03/06/2021 14:00
Doji Star Bearish 30 47 03/06/2021 14:00
Belt Hold Bearish 15 47 14/06/2021 13:45
Engulfing Bearish 15 47 14/06/2021 13:45
Harami Bullish 1M 48 8/18
Harami Cross 1M 48 8/18
Morning Star 30 49 03/06/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 49 03/06/2021 13:00
Morning Doji Star 30 49 03/06/2021 13:00
Bullish Engulfing 30 49 03/06/2021 13:00
Three Outside Up 5H 50 28/04/2021 07:00
Bullish doji Star 30 50 02/06/2021 14:00
Belt Hold Bullish 5H 51 27/04/2021 11:00
Bullish Engulfing 5H 51 27/04/2021 11:00
Belt Hold Bullish 30 52 02/06/2021 13:00
Falling Three Methods 5H 53 26/04/2021 10:00
Bullish doji Star 1H 53 13/05/2021 09:00
Harami Bullish 30 53 28/05/2021 13:30
Harami Cross 30 53 28/05/2021 13:30
Harami Bullish 15 54 11/06/2021 14:00
Harami Cross 15 54 11/06/2021 14:00
Belt Hold Bullish 5H 56 23/04/2021 07:00
Belt Hold Bullish 1H 56 12/05/2021 11:00
Bullish doji Star 30 56 27/05/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 56 11/06/2021 13:30
Belt Hold Bearish 30 57 26/05/2021 14:00
Dark Cloud Cover 30 57 26/05/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1M 58 10/17
Belt Hold Bearish 1H 58 12/05/2021 09:00
Stick Sandwich 1H 58 12/05/2021 09:00
Bullish Engulfing 30 58 26/05/2021 13:30
Belt Hold Bullish 1H 59 11/05/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 59 11/05/2021 14:00
Bullish Hammer 1D 60 21/06/2021
Inverted Hammer 1H 60 11/05/2021 13:00
Harami Bullish 30 60 25/05/2021 14:00
Harami Cross 30 60 25/05/2021 14:00
Deliberation Bearish 15 60 10/06/2021 14:30
Doji Star Bearish 15 60 10/06/2021 14:30
Bullish doji Star 1D 62 17/06/2021
Harami Bullish 1D 62 17/06/2021
Harami Cross 1D 62 17/06/2021
Bullish doji Star 30 62 25/05/2021 13:00
Three Outside Up 15 62 10/06/2021 14:00
Bullish Engulfing 15 63 10/06/2021 13:45
Harami Bullish 1H 66 10/05/2021 11:00
Harami Cross 1H 66 10/05/2021 11:00
Belt Hold Bearish 30 66 21/05/2021 13:30
Three Outside Up 30 68 20/05/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1H 69 07/05/2021 14:00
Belt Hold Bullish 30 69 20/05/2021 13:30
Bullish Engulfing 30 69 20/05/2021 13:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận TS4

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Thủy sản số 4
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email