CTCP Thủy sản số 4 (TS4)

Hà Nội
2,500.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    3,630.0/3,640.0
  • Biên độ ngày:
    2,300.0 - 2,500.0

Bình luận TS4

Bạn cảm thấy thế nào về Thủy sản số 4?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)