Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (SMA)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
12,100.0 +600.0    +5.22%
13:42:20 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000SMA1 
 • Khối lượng: 14,500
 • Giá Mua/Bán: 11,500.0 / 12,100.0
 • Biên độ ngày: 11,300.0 - 12,300.0
Phụ tùng Sài Gòn 12,100.0 +600.0 +5.22%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Harami Bullish 1H Hiện tại
Harami Cross 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Down 1M 1 9/21
Engulfing Bearish 1M 2 8/21
Evening Doji Star 1M 2 8/21
Upside Gap Two Crows 1M 2 8/21
Three Outside Up 1D 2 21/10/2021
Deliberation Bearish 5H 2 22/10/2021 14:00
Doji Star Bearish 5H 2 22/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1H 2 25/10/2021 10:00
Dark Cloud Cover 1H 2 25/10/2021 10:00
Doji Star Bearish 1M 3 7/21
Harami Bullish 30 3 25/10/2021 10:30
Harami Cross 30 3 25/10/2021 10:30
Three Outside Up 1M 4 6/21
Doji Star Bearish 1D 4 19/10/2021
Belt Hold Bearish 30 4 25/10/2021 10:00
Harami Bullish 15 4 25/10/2021 10:15
Harami Cross 15 4 25/10/2021 10:15
Bullish Engulfing 1M 5 5/21
Three Outside Up 5H 5 21/10/2021 08:00
Bullish Engulfing 30 5 25/10/2021 09:30
Belt Hold Bearish 15 5 25/10/2021 10:00
Engulfing Bearish 15 5 25/10/2021 10:00
Evening Doji Star 1W 6 12/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 6 20/10/2021 12:00
Bullish Engulfing 5H 6 20/10/2021 12:00
Three Inside Up 1M 7 3/21
Doji Star Bearish 1W 7 05/09/2021
Hanging Man 1W 7 05/09/2021
Dragonfly Bearish 1W 7 05/09/2021
Doji Star Bearish 1H 7 22/10/2021 10:00
Deliberation Bearish 1H 7 22/10/2021 10:00
Harami Bullish 1M 8 02/21
Harami Cross 1M 8 02/21
Bullish doji Star 15 8 25/10/2021 09:15
Harami Bullish 15 8 25/10/2021 09:15
Harami Cross 15 8 25/10/2021 09:15
Bullish doji Star 1D 9 08/10/2021
Belt Hold Bullish 1M 10 12/20
Belt Hold Bearish 1D 10 07/10/2021
Doji Star Bearish 1H 10 21/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1M 11 11/20
Upside Gap Three Methods 1H 12 21/10/2021 09:00
Three Outside Up 1H 13 20/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 1W 14 18/07/2021
Belt Hold Bullish 1H 14 20/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 14 20/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 30 14 22/10/2021 09:30
Tri-Star Bullish 1H 15 20/10/2021 11:00
Bullish doji Star 1M 16 6/20
Belt Hold Bearish 1W 16 04/07/2021
Belt Hold Bullish 1D 16 27/09/2021
Doji Star Bearish 30 16 21/10/2021 13:30
Engulfing Bearish 1M 17 5/20
Bullish doji Star 5H 17 07/10/2021 14:00
Harami Bullish 5H 17 07/10/2021 14:00
Harami Cross 5H 17 07/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 1H 17 20/10/2021 09:00
Deliberation Bearish 30 18 21/10/2021 11:00
Doji Star Bearish 30 18 21/10/2021 11:00
Tri-Star Bearish 1D 19 22/09/2021
Three Outside Up 30 19 21/10/2021 10:30
Belt Hold Bullish 30 20 21/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 30 20 21/10/2021 10:00
Tri-Star Bullish 1D 21 16/09/2021
Bullish Engulfing 1M 22 12/19
Harami Cross Bearish 30 22 20/10/2021 14:30
Doji Star Bearish 15 22 22/10/2021 09:15
Three White Soldiers 30 23 20/10/2021 14:00
Three Outside Up 30 24 20/10/2021 13:30
Bullish Engulfing 30 25 20/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 25 20/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 15 25 21/10/2021 13:15
Engulfing Bearish 1M 27 7/19
Dragonfly Doji 1W 27 18/04/2021
Belt Hold Bullish 1D 27 08/09/2021
Bullish Engulfing 1D 27 08/09/2021
Tri-Star Bullish 30 27 20/10/2021 10:30
Harami Cross 1M 28 6/19
Deliberation Bearish 15 28 21/10/2021 10:45
Doji Star Bearish 15 28 21/10/2021 10:45
Doji Star Bearish 1D 29 06/09/2021
Tri-Star Bearish 30 29 20/10/2021 09:30
Three Outside Up 15 29 21/10/2021 10:30
Belt Hold Bullish 15 30 21/10/2021 10:15
Bullish Engulfing 15 30 21/10/2021 10:15
Hanging Man 1D 31 31/08/2021
Belt Hold Bullish 1H 33 07/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 33 07/10/2021 13:00
Engulfing Bearish 1M 34 12/18
Tri-Star Bearish 1H 34 07/10/2021 11:00
Harami Cross Bearish 15 35 20/10/2021 14:30
Doji Star Bearish 1W 36 14/02/2021
Tri-Star Bullish 5H 36 15/09/2021 12:00
Harami Cross Bearish 1M 37 9/18
Three White Soldiers 15 37 20/10/2021 13:45
Three Outside Up 15 38 20/10/2021 13:30
Belt Hold Bullish 15 39 20/10/2021 13:15
Bullish Engulfing 15 39 20/10/2021 13:15
Evening Doji Star 5H 40 13/09/2021 10:00
Evening Star 5H 40 13/09/2021 10:00
Doji Star Bearish 5H 41 10/09/2021 12:00
Gravestone Doji 1W 42 03/01/2021
Belt Hold Bearish 1D 43 02/08/2021
Bullish Hammer 1D 43 02/08/2021
Belt Hold Bearish 1H 43 29/09/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 43 29/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 43 20/10/2021 10:30
Dark Cloud Cover 1M 44 02/18
Tri-Star Bearish 30 44 12/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 5H 45 08/09/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 45 08/09/2021 10:00
Falling Three Methods 1D 46 28/07/2021
Tri-Star Bearish 5H 46 07/09/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 46 20/10/2021 09:30
Belt Hold Bearish 5H 49 01/09/2021 13:00
Engulfing Bearish 5H 49 01/09/2021 13:00
Harami Bullish 30 49 08/10/2021 09:30
Harami Cross 30 49 08/10/2021 09:30
Tri-Star Bullish 1H 50 27/09/2021 11:00
Engulfing Bearish 30 50 08/10/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 50 08/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1W 51 01/11/2020
Belt Hold Bearish 1D 51 21/07/2021
Three Outside Up 1D 52 20/07/2021
Hanging Man 5H 52 31/08/2021 07:00
Harami Bullish 1H 52 24/09/2021 13:00
Harami Cross 1H 52 24/09/2021 13:00
Inverted Hammer 1W 53 18/10/2020
Bullish Engulfing 1D 53 19/07/2021
Belt Hold Bearish 1H 53 24/09/2021 10:00
Engulfing Bearish 1H 53 24/09/2021 10:00
Belt Hold Bullish 30 53 07/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 30 53 07/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 54 07/10/2021 11:00
Three Outside Up 1M 57 01/17
Belt Hold Bearish 1D 57 05/07/2021
Bullish Engulfing 1M 58 12/16
Harami Bullish 5H 58 20/08/2021 11:00
Falling Three Methods 1W 59 06/09/2020
Engulfing Bearish 1W 59 06/09/2020
Abandoned Baby Bearish 1W 59 06/09/2020
Bullish Engulfing 1M 60 10/16
Morning Doji Star 1M 60 10/16
Bullish doji Star 1M 61 9/16
Tri-Star Bullish 15 62 12/10/2021 10:15
Tri-Star Bearish 15 63 12/10/2021 10:00
Doji Star Bearish 1D 64 23/06/2021
Hanging Man 1D 64 23/06/2021
Dragonfly Bearish 1D 64 23/06/2021
Three Outside Up 1M 65 5/16
Abandoned Baby Bullish 1D 65 21/06/2021
Morning Doji Star 1D 65 21/06/2021
Morning Star 1D 65 21/06/2021
Bullish Engulfing 1M 66 4/16
Bullish Hammer 1W 67 12/07/2020
Bullish doji Star 1M 68 02/16
Tri-Star Bullish 1H 68 15/09/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 68 29/09/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 68 29/09/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1D 69 15/06/2021
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SMA

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email