Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
9,090.0
+90.0
(+1.00%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
9,040.0
9,240.0
Biên độ 52 tuần
8,190.0
23,485.1
Khối lượng
3,000
Giá đ.cửa hôm trước
9,000
Giá mở cửa
9,040
Biên độ ngày
9,040-9,240
Biên độ 52 tuần
8,190-23,485.1
Khối lượng
3,000
KLTB (3 thg)
19,257
Thay đổi 1 năm
-58.98%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
33,000,259
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Tin tức Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

Phân tích Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

Hồ sơ Công ty Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn, tiền thân là Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn, là một công ty có trụ sở tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Công ty sản xuất và kinh doanh quần áo và phụ kiện. Công ty cũng tham gia sản xuất hàng dệt may và cung cấp dịch vụ giặt là. Bên cạnh đó, Công ty kinh doanh vật liệu, vật tư và máy móc dùng trong sản xuất hàng dệt may.

Ngành
Dệt May
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam