CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
71,100.0
0.0(0.00%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật SGC

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua Mạnh
Mua16Trung Tính0Bán2

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua
Mua5Trung Tính0Bán1

Trung bình Động

Mua Mạnh
Mua11Bán1

Tổng kết:Mua Mạnh

Trung bình Động:Mua MạnhMua: (11)Bán: (1)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:MuaMua: (5)Bán: (1)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: MuaMua: 5Trung Tính: 0Bán: 1
29/11/2023 08:55 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)57.344Mua
STOCH(9,6)83.525Mua quá mức
STOCHRSI(14)100Mua quá mức
MACD(12,26)-1287.3Bán
ADX(14)100Mua quá mức
Williams %R0Mua quá mức
CCI(14)214.9778Mua quá mức
ATR(14)3485.7143Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)13907.1429Mua
Ultimate Oscillator67.883Mua
ROC21.538Mua
Bull/Bear Power(13)20000.812Mua

Trung bình Động

Tổng kết: Mua MạnhMua: 11Bán: 1
29/11/2023 08:55 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
60920.0
Mua
63495.5
Mua
MA10
57530.0
Mua
61200.6
Mua
MA20
60600.0
Mua
61405.4
Mua
MA50
67064.0
Mua
65519.7
Mua
MA100
70098.0
Mua
68487.5
Mua
MA200
72991.5
Bán
70904.7
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển65200652006520065200652006520065200
Fibonacci65200652006520065200652006520065200
Camarilla65200652006520065200652006520065200
Woodie65200652006520065200652006520065200
DeMark--652006520065200--