Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZU)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo PLN
Miễn trừ Trách nhiệm
33.04
+1.41
(+4.46%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Kết quả lợi tức dự kiến trong 9 ngày
Biên độ ngày
31.93
33.09
Biên độ 52 tuần
22.73
37.60
Khối lượng
2,120,406
Giá đ.cửa hôm trước
31.63
Giá mở cửa
32.2
Biên độ ngày
31.93-33.09
Biên độ 52 tuần
22.73-37.6
Khối lượng
2,120,406
KLTB (3 thg)
1,598,559
Thay đổi 1 năm
-8.05%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
863,390,681
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

Phân tích Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Hồ sơ Công ty Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
39043
Thị trường
Ba Lan