Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
3,100.00 +300.00    +10.71%
22/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PVX0 
 • Khối lượng: 18,362,246
 • Giá Mua/Bán: 2,000.00 / 2,100.00
 • Biên độ ngày: 2,700.00 - 3,100.00
Xây lắp Dầu khí Việt Nam 3,100.00 +300.00 +10.71%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Three Outside Up 1D Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Separating Lines Bullish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 5H 1 08/06/2020 08:00
Belt Hold Bearish 30 1 08/06/2020 14:00
Engulfing Bearish 30 1 08/06/2020 14:00
Harami Cross Bearish 5H 2 05/06/2020 10:00
Belt Hold Bullish 5H 3 05/06/2020 05:00
Bullish Engulfing 5H 3 05/06/2020 05:00
Tri-Star Bullish 30 3 08/06/2020 13:00
Harami Cross Bearish 5H 4 04/06/2020 14:00
Belt Hold Bearish 1H 4 08/06/2020 09:00
Belt Hold Bullish 1H 5 05/06/2020 14:00
Belt Hold Bearish 1H 6 05/06/2020 13:00
Belt Hold Bearish 30 6 08/06/2020 10:00
Engulfing Bearish 30 6 08/06/2020 10:00
Belt Hold Bullish 5H 7 03/06/2020 08:00
Belt Hold Bullish 1H 7 05/06/2020 11:00
Bullish Engulfing 1H 7 05/06/2020 11:00
Harami Cross Bearish 1H 8 05/06/2020 10:00
Belt Hold Bearish 30 8 08/06/2020 09:00
Engulfing Bearish 5H 9 02/06/2020 07:00
Belt Hold Bullish 1H 9 05/06/2020 09:00
Doji Star Bearish 30 9 05/06/2020 14:30
Belt Hold Bullish 1H 10 04/06/2020 14:00
Bullish Engulfing 1H 10 04/06/2020 14:00
Belt Hold Bullish 30 10 05/06/2020 14:00
Belt Hold Bearish 5H 11 01/06/2020 06:00
Tri-Star Bearish 1H 11 04/06/2020 13:00
Doji Star Bearish 5H 12 29/05/2020 13:00
Tri-Star Bullish 30 12 05/06/2020 13:00
Belt Hold Bullish 5H 13 29/05/2020 08:00
Harami Cross Bearish 1H 13 04/06/2020 10:00
Belt Hold Bullish 1H 14 04/06/2020 09:00
Doji Star Bearish 30 14 05/06/2020 10:30
Belt Hold Bullish 1H 15 03/06/2020 14:00
Belt Hold Bullish 30 15 05/06/2020 10:00
Bullish Engulfing 30 15 05/06/2020 10:00
Belt Hold Bearish 1H 16 03/06/2020 13:00
Engulfing Bearish 1H 16 03/06/2020 13:00
Harami Cross Bearish 30 16 05/06/2020 09:30
Engulfing Bearish 5H 17 27/05/2020 06:00
Belt Hold Bullish 30 17 05/06/2020 09:00
Bullish Engulfing 30 17 05/06/2020 09:00
Harami Cross Bearish 1H 18 03/06/2020 10:00
Homing Pigeon 5H 19 26/05/2020 05:00
Belt Hold Bullish 1H 19 03/06/2020 09:00
Harami Cross Bearish 30 19 04/06/2020 14:00
Stick Sandwich 5H 20 25/05/2020 14:00
Harami Cross Bearish 1H 23 02/06/2020 10:00
Dragonfly Doji 1H 23 02/06/2020 10:00
Belt Hold Bearish 30 23 04/06/2020 10:30
Belt Hold Bullish 30 24 04/06/2020 10:00
Bullish Engulfing 30 24 04/06/2020 10:00
Belt Hold Bullish 5H 25 21/05/2020 05:00
Harami Cross Bearish 1H 25 01/06/2020 14:00
Harami Cross Bearish 30 25 04/06/2020 09:30
Belt Hold Bullish 5H 26 20/05/2020 14:00
Belt Hold Bullish 1H 26 01/06/2020 13:00
Belt Hold Bullish 30 26 04/06/2020 09:00
Bullish Engulfing 30 26 04/06/2020 09:00
Belt Hold Bearish 1H 27 01/06/2020 11:00
Engulfing Bearish 1H 27 01/06/2020 11:00
Belt Hold Bearish 5H 28 19/05/2020 13:00
Harami Cross Bearish 30 28 03/06/2020 14:00
Belt Hold Bearish 1H 29 01/06/2020 09:00
Engulfing Bearish 1M 30 4/19
Evening Doji Star 1M 30 4/19
Belt Hold Bullish 5H 30 18/05/2020 12:00
Belt Hold Bearish 30 30 03/06/2020 13:00
Engulfing Bearish 30 30 03/06/2020 13:00
Doji Star Bearish 1M 31 3/19
Engulfing Bearish 5H 31 18/05/2020 07:00
Harami Cross Bearish 5H 32 15/05/2020 14:00
Belt Hold Bearish 30 32 03/06/2020 10:30
Stick Sandwich 30 32 03/06/2020 10:30
Harami Cross Bearish 1H 33 29/05/2020 10:00
Belt Hold Bullish 30 33 03/06/2020 10:00
Belt Hold Bullish 5H 34 14/05/2020 13:00
Belt Hold Bullish 1H 34 29/05/2020 09:00
Belt Hold Bearish 30 34 03/06/2020 09:30
Belt Hold Bearish 1H 35 28/05/2020 14:00
Engulfing Bearish 1H 35 28/05/2020 14:00
Belt Hold Bullish 30 35 03/06/2020 09:00
Tri-Star Bullish 1H 36 28/05/2020 13:00
Belt Hold Bullish 1M 38 8/18
Belt Hold Bearish 5H 39 12/05/2020 06:00
Belt Hold Bearish 1H 39 28/05/2020 09:00
Harami Cross Bearish 5H 40 11/05/2020 10:00
Stick Sandwich 1H 42 27/05/2020 11:00
Belt Hold Bearish 5H 43 08/05/2020 07:00
Belt Hold Bullish 1H 43 27/05/2020 10:00
Harami Cross Bearish 30 43 02/06/2020 09:30
Bullish Engulfing 1M 44 02/18
Homing Pigeon 1H 44 27/05/2020 09:00
Bullish Engulfing 30 44 02/06/2020 09:00
Belt Hold Bullish 5H 45 07/05/2020 06:00
Engulfing Bearish 1H 45 26/05/2020 14:00
Doji Star Bearish 30 45 01/06/2020 14:30
Harami Cross Bearish 5H 46 06/05/2020 10:00
Bullish Engulfing 30 46 01/06/2020 14:00
Belt Hold Bullish 30 46 01/06/2020 14:00
Belt Hold Bullish 5H 47 06/05/2020 05:00
Bullish Engulfing 5H 47 06/05/2020 05:00
Belt Hold Bearish 1H 47 26/05/2020 11:00
Engulfing Bearish 1H 47 26/05/2020 11:00
Harami Cross Bearish 5H 48 05/05/2020 14:00
Belt Hold Bullish 30 48 01/06/2020 13:00
Belt Hold Bearish 1H 49 26/05/2020 09:00
Engulfing Bearish 1H 49 26/05/2020 09:00
Belt Hold Bearish 30 49 01/06/2020 11:00
Engulfing Bearish 30 49 01/06/2020 11:00
Belt Hold Bullish 5H 50 04/05/2020 13:00
Belt Hold Bearish 5H 51 04/05/2020 08:00
Belt Hold Bearish 1H 51 25/05/2020 13:00
Engulfing Bearish 1H 51 25/05/2020 13:00
Belt Hold Bearish 30 51 01/06/2020 10:00
Stick Sandwich 30 51 01/06/2020 10:00
Harami Cross Bearish 5H 52 29/04/2020 13:00
Belt Hold Bullish 30 52 01/06/2020 09:30
Belt Hold Bullish 5H 53 29/04/2020 08:00
Harami Cross Bearish 1H 53 25/05/2020 10:00
Belt Hold Bearish 30 53 01/06/2020 09:00
Belt Hold Bullish 5H 54 28/04/2020 12:00
Belt Hold Bullish 1H 54 25/05/2020 09:00
Stick Sandwich 1M 55 3/17
Belt Hold Bearish 5H 55 28/04/2020 07:00
Engulfing Bearish 5H 55 28/04/2020 07:00
Tri-Star Bullish 1H 55 22/05/2020 14:00
Belt Hold Bearish 5H 57 27/04/2020 06:00
Homing Pigeon 5H 57 27/04/2020 06:00
Harami Cross Bearish 1H 57 22/05/2020 11:00
Belt Hold Bearish 5H 58 24/04/2020 13:00
Separating Lines Bullish 1H 58 22/05/2020 10:00
Harami Cross Bearish 30 58 29/05/2020 10:30
Belt Hold Bullish 5H 59 24/04/2020 08:00
Belt Hold Bullish 30 59 29/05/2020 10:00
Bullish Engulfing 30 59 29/05/2020 10:00
Belt Hold Bullish 5H 60 23/04/2020 12:00
Harami Cross Bearish 1H 60 21/05/2020 14:00
Harami Cross Bearish 30 60 29/05/2020 09:30
Morning Doji Star 1M 61 9/16
Three Inside Up 1M 61 9/16
Homing Pigeon 5H 61 23/04/2020 07:00
Bullish Engulfing 30 61 29/05/2020 09:00
Belt Hold Bullish 30 61 29/05/2020 09:00
Bullish doji Star 1M 62 8/16
Harami Bullish 1M 62 8/16
Harami Cross 1M 62 8/16
Belt Hold Bullish 1H 62 21/05/2020 11:00
Tri-Star Bearish 30 62 28/05/2020 14:30
Belt Hold Bullish 5H 63 22/04/2020 06:00
Bullish Engulfing 5H 63 22/04/2020 06:00
Belt Hold Bearish 1H 63 21/05/2020 10:00
Belt Hold Bullish 1H 64 21/05/2020 09:00
Bullish Engulfing 1H 64 21/05/2020 09:00
Belt Hold Bullish 5H 65 21/04/2020 05:00
Tri-Star Bearish 1H 65 20/05/2020 14:00
Belt Hold Bearish 30 65 28/05/2020 13:00
Harami Bullish 1M 66 4/16
Harami Cross 1M 66 4/16
Bullish doji Star 5H 66 20/04/2020 14:00
Harami Bullish 5H 66 20/04/2020 14:00
Harami Cross 5H 66 20/04/2020 14:00
Tri-Star Bullish 1H 66 20/05/2020 13:00
Belt Hold Bullish 30 66 28/05/2020 11:00
Bullish Engulfing 30 66 28/05/2020 11:00
Doji Star Bearish 1W 68 31/05/2020
Belt Hold Bullish 1D 68 05/06/2020
Bullish Engulfing 1D 68 05/06/2020
Harami Cross Bearish 5H 68 17/04/2020 11:00
Doji Star Bearish 30 68 28/05/2020 10:00
Falling Three Methods 1M 69 01/16
Belt Hold Bullish 1W 69 24/05/2020
Belt Hold Bullish 5H 69 17/04/2020 06:00
Bullish Engulfing 5H 69 17/04/2020 06:00
Belt Hold Bullish 30 69 28/05/2020 09:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PVX

Viết cảm nghĩ của bạn về Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email