Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (PIA)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
34,900 +100    +0.29%
14:06:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PIA5 
 • Khối lượng: 4,000
 • Giá Mua/Bán: 32,000 / 35,000
 • Biên độ ngày: 31,400 - 34,900
Tin học Viễn thông Petrolimex 34,900 +100 +0.29%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Up 1W 1 15/05/2022
Belt Hold Bullish 1W 2 08/05/2022
Bullish Engulfing 1W 2 08/05/2022
Harami Cross Bearish 30 3 24/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1W 5 17/04/2022
Bullish Engulfing 1W 5 17/04/2022
Gravestone Doji 5H 5 19/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 5 20/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 5 24/05/2022 09:00
Engulfing Bearish 1W 6 10/04/2022
Deliberation Bearish 1D 6 16/05/2022
Doji Star Bearish 1D 6 16/05/2022
Harami Cross 1M 7 10/21
Belt Hold Bullish 5H 7 18/05/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 7 18/05/2022 12:00
Tri-Star Bearish 15 7 23/05/2022 09:00
Harami Cross Bearish 1H 8 19/05/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 8 20/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 9 18/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 9 18/05/2022 13:00
Harami Cross Bearish 30 10 19/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 11 18/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 11 18/05/2022 13:00
Harami Bullish 5H 12 16/05/2022 05:00
Harami Cross 5H 12 16/05/2022 05:00
Tri-Star Bearish 1H 12 17/05/2022 11:00
Harami Bullish 1W 13 20/02/2022
Harami Cross 1W 13 20/02/2022
Bullish doji Star 1H 14 16/05/2022 14:00
Harami Bullish 1H 14 16/05/2022 14:00
Harami Cross 1H 14 16/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 14 17/05/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 14 19/05/2022 09:00
Harami Cross 30 16 16/05/2022 14:00
Harami Bullish 30 16 16/05/2022 14:00
Bullish doji Star 30 16 16/05/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 16 18/05/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 17 26/04/2022
Harami Bullish 1H 17 16/05/2022 09:00
Harami Cross 1H 17 16/05/2022 09:00
Bullish doji Star 30 20 16/05/2022 09:00
Harami Bullish 30 20 16/05/2022 09:00
Harami Cross 30 20 16/05/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 20 17/05/2022 11:00
Three Outside Up 1D 21 20/04/2022
Harami Cross Bearish 1H 21 13/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1W 22 12/12/2021
Belt Hold Bullish 1D 22 19/04/2022
Bullish Engulfing 1D 22 19/04/2022
Tri-Star Bullish 15 22 16/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1D 23 15/04/2022
Tri-Star Bearish 15 23 16/05/2022 11:15
Tri-Star Bearish 1H 25 12/05/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 25 13/05/2022 10:30
Dragonfly Doji 1W 26 14/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 27 27/04/2022 06:00
Bullish doji Star 15 27 16/05/2022 09:00
Harami Bullish 15 27 16/05/2022 09:00
Harami Cross 15 27 16/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1W 28 24/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 28 26/04/2022 10:00
Doji Star Bearish 1D 29 05/04/2022
Harami Bullish 1W 30 10/10/2021
Harami Cross 1W 30 10/10/2021
Tri-Star Bullish 1H 30 10/05/2022 09:00
Harami Bullish 15 30 13/05/2022 13:00
Harami Cross 15 30 13/05/2022 13:00
Three Outside Up 1D 31 01/04/2022
Belt Hold Bullish 5H 33 22/04/2022 06:00
Tri-Star Bullish 1H 33 05/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1D 34 29/03/2022
Belt Hold Bearish 5H 34 21/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 35 10/05/2022 09:30
Belt Hold Bullish 5H 38 19/04/2022 08:00
Tri-Star Bearish 1H 38 29/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 38 12/05/2022 09:00
Doji Star Bearish 1D 39 21/03/2022
Tri-Star Bearish 5H 39 15/04/2022 09:00
Tri-Star Bullish 1H 40 27/04/2022 10:00
Tri-Star Bearish 1D 41 17/03/2022
Belt Hold Bearish 30 41 29/04/2022 13:30
Engulfing Bearish 30 41 29/04/2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 41 11/05/2022 09:00
Tri-Star Bearish 1H 42 26/04/2022 14:00
Three Outside Up 5H 43 07/04/2022 11:00
Tri-Star Bullish 1H 43 26/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 43 10/05/2022 09:45
Bullish Engulfing 5H 44 06/04/2022 10:00
Belt Hold Bullish 5H 44 06/04/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 44 29/04/2022 09:00
Tri-Star Bullish 1H 45 25/04/2022 14:00
Bullish doji Star 1D 46 07/03/2022
Harami Bullish 1D 46 07/03/2022
Harami Cross 1D 46 07/03/2022
Tri-Star Bullish 30 46 27/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 46 05/05/2022 14:15
Tri-Star Bearish 30 48 26/04/2022 14:30
Tri-Star Bullish 30 49 26/04/2022 13:00
Belt Hold Bearish 15 49 29/04/2022 13:30
Engulfing Bearish 15 49 29/04/2022 13:30
Tri-Star Bearish 1H 50 21/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 50 26/04/2022 09:00
Harami Cross Bearish 5H 52 30/03/2022 13:00
Three Outside Down 1D 53 17/02/2022
Tri-Star Bearish 15 53 29/04/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1D 54 16/02/2022
Engulfing Bearish 1D 54 16/02/2022
Belt Hold Bullish 5H 54 29/03/2022 07:00
Belt Hold Bearish 1H 54 20/04/2022 09:00
Harami Bullish 1H 55 19/04/2022 13:00
Harami Cross 1H 55 19/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 55 27/04/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 56 22/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 57 26/04/2022 14:45
Harami Cross Bearish 1D 58 09/02/2022
Tri-Star Bearish 1H 58 15/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 58 21/04/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 58 26/04/2022 13:15
Belt Hold Bullish 1D 59 08/02/2022
Bullish Engulfing 1D 59 08/02/2022
Tri-Star Bearish 15 59 26/04/2022 09:00
Doji Star Bearish 5H 60 21/03/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 60 25/04/2022 14:15
Tri-Star Bearish 5H 62 17/03/2022 10:00
Three Outside Up 1H 62 07/04/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 63 06/04/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 63 06/04/2022 13:00
Harami Bullish 30 64 19/04/2022 13:00
Harami Cross 30 64 19/04/2022 13:00
Harami Bullish 15 64 22/04/2022 09:45
Harami Cross 15 64 22/04/2022 09:45
Belt Hold Bearish 15 65 22/04/2022 09:15
Belt Hold Bullish 15 66 22/04/2022 09:00
Bullish Engulfing 15 66 22/04/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 67 04/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 67 15/04/2022 09:30
Bullish doji Star 5H 69 07/03/2022 10:00
Harami Bullish 5H 69 07/03/2022 10:00
Harami Cross 5H 69 07/03/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 69 21/04/2022 14:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PIA

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email