NIO Inc (9866)

Hồng Kông
Tiền tệ tính theo HKD
Miễn trừ Trách nhiệm
79.55
+2.85
(+3.72%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
78.50
81.75
Biên độ 52 tuần
62.50
199.20
Khối lượng
1,958,600
Giá đ.cửa hôm trước
76.7
Giá mở cửa
81.5
Biên độ ngày
78.5-81.75
Biên độ 52 tuần
62.5-199.2
Khối lượng
1,958,600
KLTB (3 thg)
1,441,949
Thay đổi 1 năm
-56.37%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
1,652,453,382
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

98.00
2015
-0.25%
43.75
9868
-1.46%
8.50
0992
+1.07%
172.00
9618
+5.39%

Tin tức NIO Inc

Phân tích NIO Inc