CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (NGC)

Hà Nội
16,900.0
-3,100.0(-15.50%)
  • Khối lượng:
    500
  • Giá Mua/Bán:
    0.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    16,900.0 - 20,200.0
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

Thủy Sản Ngô Quyền đã đạt mức giá giao dịch cao nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Dữ liệu Lịch sử NGC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
09/07/2021 - 06/10/2022
16,900.020,200.020,200.016,900.00.50K-15.50%
20,000.019,000.020,000.019,000.00.40K+5.82%
18,900.018,900.018,900.018,900.00.10K+5.59%
17,900.018,600.018,600.017,900.00.20K+5.92%
16,900.016,900.016,900.016,900.00.10K-5.59%
17,900.016,800.017,900.016,800.01.00K+6.55%
16,800.014,900.016,800.014,900.02.00K+17.48%
14,300.016,000.016,900.014,200.03.00K-2.72%
14,700.014,700.014,700.014,700.00.41K+13.08%
13,000.012,100.013,000.012,100.07.70K0.00%
13,000.011,400.013,100.011,400.03.70K+11.11%
11,700.011,000.011,700.011,000.02.20K+13.59%
10,300.010,200.010,300.010,200.01.10K-11.97%
11,700.011,700.011,700.011,700.03.61K-12.69%
13,400.013,800.013,800.013,400.03.10K0.00%
13,400.014,200.014,200.013,400.02.00K-5.63%
14,200.014,200.014,200.014,200.00.30K-0.70%
14,300.014,000.014,300.014,000.02.10K+6.72%
13,400.012,000.013,400.012,000.01.50K+14.53%
11,700.011,700.011,700.011,700.014.20K-7.87%
12,700.011,200.012,800.011,200.01.80K+13.39%
11,200.011,200.012,000.011,200.062.00K+4.67%
10,700.010,700.011,700.010,700.00.80K+1.90%
10,500.010,800.011,000.010,500.01.70K+5.00%
10,000.010,900.010,900.010,000.03.50K+5.26%
9,500.09,500.09,500.09,500.078.50K+14.46%
8,300.08,100.08,300.08,100.06.21K+12.16%
7,400.06,400.07,400.06,400.011.34K+13.85%
6,500.06,500.06,500.06,500.00.10K-2.99%
6,700.06,400.06,700.06,400.05.00K-60.36%
Cao nhất: 20,200.0Thấp nhất: 6,400.0Chênh lệch: 13,800.0Trung bình: 12,930.0% Thay đổi: 0.0