Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Mulberry Group PLC (MUL)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
305.00 0.00    0.00%
04/07 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo GBP ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Anh Quốc
Mã ISIN:  GB0006094303 
SEDOL:  0609430
 • Khối lượng: 775
 • Giá Mua/Bán: 0.00 / 0.00
 • Biên độ ngày: 305.00 - 305.00
Mulberry 305.00 0.00 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Harami Bearish 1M Hiện tại
Harami Cross Bearish 1M Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Inside Up 1M 1 6/22
Bullish Engulfing 1W 1 26/06/2022
Three Inside Up 5H 1 01/07/2022 21:00
Harami Bullish 1M 2 5/22
Harami Cross 1M 2 5/22
Doji Star Bearish 1D 2 30/06/2022
Three Outside Up 1D 2 30/06/2022
Harami Bullish 5H 2 01/07/2022 16:00
Harami Cross 5H 2 01/07/2022 16:00
Bullish Engulfing 1D 3 29/06/2022
Bullish Engulfing 1M 4 3/22
Dragonfly Doji 1D 4 28/06/2022
Deliberation Bearish 1W 5 29/05/2022
Doji Star Bearish 1W 5 29/05/2022
Belt Hold Bearish 5H 5 30/06/2022 10:00
Three Outside Up 1W 6 22/05/2022
Evening Doji Star 5H 6 29/06/2022 19:00
Tri-Star Bullish 30 6 30/06/2022 20:00
Tri-Star Bullish 15 6 30/06/2022 20:15
Bullish Engulfing 1W 7 15/05/2022
Doji Star Bearish 5H 7 29/06/2022 14:00
Bullish doji Star 1H 7 30/06/2022 18:00
Dragonfly Doji 1D 8 21/06/2022
Belt Hold Bearish 1H 8 30/06/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 8 30/06/2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 8 30/06/2022 14:45
Three Inside Up 1M 10 9/21
Bullish doji Star 30 10 29/06/2022 22:30
Bullish doji Star 15 10 29/06/2022 22:30
Harami Bullish 1M 11 8/21
Harami Cross 1M 11 8/21
Three Black Crows 1M 12 7/21
Harami Bullish 1W 12 10/04/2022
Harami Cross 1W 12 10/04/2022
Gravestone Doji 1D 13 14/06/2022
Bullish Engulfing 1H 13 28/06/2022 17:00
Engulfing Bearish 15 15 29/06/2022 14:15
Evening Doji Star 15 15 29/06/2022 14:15
Abandoned Baby Bullish 30 16 28/06/2022 17:30
Belt Hold Bullish 30 16 28/06/2022 17:30
Bullish Engulfing 30 16 28/06/2022 17:30
Doji Star Bearish 15 16 29/06/2022 14:00
Three Outside Up 15 16 29/06/2022 14:00
Abandoned Baby Bearish 5H 17 15/06/2022 15:00
Bullish doji Star 30 17 28/06/2022 17:00
Bullish Engulfing 15 17 28/06/2022 17:30
Abandoned Baby Bullish 15 17 28/06/2022 17:30
Belt Hold Bullish 15 17 28/06/2022 17:30
Three Outside Down 1W 18 27/02/2022
Doji Star Bearish 5H 18 14/06/2022 19:00
Belt Hold Bullish 1H 18 24/06/2022 15:00
Bullish Engulfing 1H 18 24/06/2022 15:00
Bullish doji Star 15 18 28/06/2022 17:15
Engulfing Bearish 1W 19 20/02/2022
Gravestone Doji 1D 19 06/06/2022
Bullish Engulfing 1M 20 11/20
Bullish doji Star 1M 21 10/20
Harami Bullish 1D 21 30/05/2022
Harami Cross 1D 21 30/05/2022
Engulfing Bearish 1D 22 27/05/2022
Belt Hold Bullish 30 22 24/06/2022 15:30
Bullish Engulfing 30 22 24/06/2022 15:30
Kicking Bearish 1H 23 21/06/2022 19:00
Belt Hold Bullish 15 23 24/06/2022 15:45
Bullish Engulfing 15 23 24/06/2022 15:45
Harami Cross 1W 25 09/01/2022
Bullish doji Star 1W 25 09/01/2022
Harami Bullish 1W 25 09/01/2022
Deliberation Bearish 1D 26 20/05/2022
Doji Star Bearish 1D 26 20/05/2022
Tri-Star Bullish 30 26 21/06/2022 20:00
Belt Hold Bearish 5H 27 01/06/2022 21:00
Dark Cloud Cover 5H 27 01/06/2022 21:00
Tri-Star Bullish 15 27 21/06/2022 20:00
Engulfing Bearish 1M 28 3/20
Belt Hold Bullish 5H 28 01/06/2022 16:00
Bullish doji Star 1H 28 16/06/2022 16:00
Bullish doji Star 1M 29 02/20
Belt Hold Bullish 5H 29 30/05/2022 14:00
Homing Pigeon 1H 29 15/06/2022 17:00
Engulfing Bearish 1M 30 01/20
Belt Hold Bearish 1H 30 14/06/2022 22:00
Engulfing Bearish 1H 30 14/06/2022 22:00
Doji Star Bearish 1W 33 14/11/2021
Bullish doji Star 30 33 16/06/2022 16:00
Three Inside Up 1W 34 07/11/2021
Harami Cross 1D 34 10/05/2022
Harami Bullish 1D 34 10/05/2022
Abandoned Baby Bullish 1H 34 13/06/2022 19:00
Homing Pigeon 30 34 15/06/2022 17:00
Bullish doji Star 15 34 16/06/2022 16:00
Bullish doji Star 1W 35 31/10/2021
Harami Bullish 1W 35 31/10/2021
Harami Cross 1W 35 31/10/2021
Hanging Man 5H 35 25/05/2022 14:00
Dragonfly Bearish 5H 35 25/05/2022 14:00
Engulfing Bearish 30 35 14/06/2022 22:00
Belt Hold Bearish 30 35 14/06/2022 22:00
Homing Pigeon 15 35 15/06/2022 17:15
Tri-Star Bullish 5H 36 23/05/2022 22:00
Belt Hold Bearish 1H 36 10/06/2022 18:00
Belt Hold Bearish 15 36 14/06/2022 22:15
Engulfing Bearish 15 36 14/06/2022 22:15
Bullish doji Star 1M 38 5/19
Three Black Crows 1W 38 10/10/2021
Bullish doji Star 1D 38 04/05/2022
Harami Bullish 1D 38 04/05/2022
Harami Cross 1D 38 04/05/2022
Harami Cross 5H 39 20/05/2022 19:00
Harami Bullish 5H 39 20/05/2022 19:00
Abandoned Baby Bullish 30 39 13/06/2022 19:00
Bullish Engulfing 1D 40 29/04/2022
Three Inside Up 1D 40 29/04/2022
Abandoned Baby Bullish 15 40 13/06/2022 19:00
Bullish doji Star 1D 41 28/04/2022
Harami Bullish 1D 41 28/04/2022
Harami Cross 1D 41 28/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 41 07/06/2022 20:00
Belt Hold Bearish 30 41 10/06/2022 18:00
Belt Hold Bearish 15 42 10/06/2022 18:15
Harami Cross 1W 43 05/09/2021
Bullish doji Star 1W 43 05/09/2021
Harami Bullish 1W 43 05/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 44 18/05/2022 17:00
Belt Hold Bearish 1H 46 01/06/2022 21:00
Dark Cloud Cover 1H 46 01/06/2022 21:00
Belt Hold Bullish 30 46 07/06/2022 20:30
Belt Hold Bullish 15 47 07/06/2022 20:30
Stick Sandwich 1M 49 6/18
Harami Cross Bearish 1H 49 01/06/2022 16:00
Bullish Engulfing 5H 50 11/05/2022 20:00
Belt Hold Bullish 1H 50 30/05/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 50 06/06/2022 14:00
Bullish Hammer 1M 51 4/18
Engulfing Bearish 5H 51 11/05/2022 15:00
Doji Star Bearish 15 51 06/06/2022 14:00
Bullish doji Star 1M 52 3/18
Bullish Engulfing 1W 53 27/06/2021
Belt Hold Bullish 1D 54 07/04/2022
Bullish Engulfing 1M 55 12/17
Belt Hold Bullish 1D 55 06/04/2022
Doji Star Bearish 1H 55 26/05/2022 17:00
Dragonfly Bearish 1H 56 25/05/2022 17:00
Harami Cross Bearish 30 56 01/06/2022 16:30
Falling Three Methods 1W 57 30/05/2021
Tri-Star Bullish 1H 57 23/05/2022 22:00
Belt Hold Bullish 30 57 30/05/2022 14:00
Harami Cross Bearish 15 57 01/06/2022 16:45
Three Outside Up 1M 58 9/17
Belt Hold Bullish 5H 58 06/05/2022 15:00
Belt Hold Bullish 15 58 30/05/2022 14:00
Bullish Engulfing 1M 59 8/17
Gravestone Doji 1D 62 28/03/2022
Doji Star Bearish 30 62 26/05/2022 17:00
Belt Hold Bullish 5H 63 03/05/2022 17:00
Gravestone Doji 1H 63 19/05/2022 22:00
Dragonfly Bearish 30 63 25/05/2022 17:30
Doji Star Bearish 15 63 26/05/2022 17:15
Tri-Star Bearish 1H 64 19/05/2022 19:00
Tri-Star Bullish 30 64 23/05/2022 22:30
Dragonfly Doji 1D 65 23/03/2022
Belt Hold Bearish 5H 65 29/04/2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 65 23/05/2022 18:30
Three Black Crows 1W 66 28/03/2021
Harami Bullish 1D 66 22/03/2022
Harami Cross 1D 66 22/03/2022
Engulfing Bearish 1D 67 21/03/2022
Tri-Star Bearish 1H 67 18/05/2022 20:00
Tri-Star Bearish 15 67 23/05/2022 18:45
Three Outside Up 1M 68 11/16
Belt Hold Bearish 1W 68 14/03/2021
Belt Hold Bullish 30 68 20/05/2022 16:30
Doji Star Bearish 1H 69 18/05/2022 17:00
Harami Bullish 30 69 20/05/2022 14:30
Harami Cross 30 69 20/05/2022 14:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận MUL

Viết cảm nghĩ của bạn về Mulberry Group PLC
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email