Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Mongol Post Co (MNP)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
824.93 0.00    0.00%
27/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo MNT ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Mongolia
Mã ISIN:  MN00MNP05412 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.00 / 0.00
 • Biên độ ngày: 824.93 - 824.93
Mongol Post 824.93 0.00 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bearish 1H Hiện tại
Engulfing Bearish 1H Hiện tại
Tri-Star Bearish 30 Hiện tại
Belt Hold Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1W 2 08/05/2022
Harami Cross 1W 2 08/05/2022
Tri-Star Bearish 15 2 26/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 1H 6 20/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 6 20/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 6 20/05/2022 22:00
Tri-Star Bearish 1M 8 9/21
Tri-Star Bullish 1D 8 18/05/2022
Tri-Star Bullish 5H 8 18/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 1H 8 18/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 8 18/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 8 18/05/2022 22:00
Belt Hold Bullish 1W 9 20/03/2022
Bullish Engulfing 1W 9 20/03/2022
Tri-Star Bullish 1D 10 13/05/2022
Tri-Star Bullish 5H 10 13/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 1H 10 13/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 10 13/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 10 13/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 1W 12 27/02/2022
Tri-Star Bearish 1D 12 11/05/2022
Tri-Star Bearish 5H 12 11/05/2022 20:00
Tri-Star Bearish 1H 12 11/05/2022 22:00
Tri-Star Bearish 30 12 11/05/2022 22:00
Tri-Star Bearish 15 12 11/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 1D 14 09/05/2022
Tri-Star Bullish 5H 14 09/05/2022 18:00
Tri-Star Bullish 1H 14 09/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 14 09/05/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 14 09/05/2022 22:00
Dragonfly Bearish 1M 16 01/21
Hanging Man 1M 16 01/21
Doji Star Bearish 1M 16 01/21
Gravestone Doji 1M 18 11/20
Tri-Star Bearish 1D 18 03/05/2022
Tri-Star Bearish 5H 18 03/05/2022 22:00
Tri-Star Bearish 1H 18 03/05/2022 22:00
Tri-Star Bearish 30 18 03/05/2022 22:00
Tri-Star Bearish 15 18 03/05/2022 22:00
Inverted Hammer 1M 19 10/20
Tri-Star Bullish 1H 22 27/04/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 22 27/04/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 22 27/04/2022 22:00
Belt Hold Bullish 1M 23 6/20
Harami Bullish 1M 23 6/20
Falling Three Methods 1M 24 5/20
Tri-Star Bullish 1D 25 22/04/2022
Tri-Star Bullish 5H 25 22/04/2022 21:00
Tri-Star Bullish 1H 25 22/04/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 25 22/04/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 25 22/04/2022 22:00
Three Inside Up 1M 26 3/20
Harami Bullish 1M 27 02/20
Tri-Star Bearish 1D 27 20/04/2022
Tri-Star Bearish 5H 27 20/04/2022 19:00
Tri-Star Bearish 1H 27 20/04/2022 22:00
Tri-Star Bearish 30 27 20/04/2022 22:00
Tri-Star Bearish 15 27 20/04/2022 22:00
Belt Hold Bearish 1M 28 01/20
Dark Cloud Cover 1M 28 01/20
Tri-Star Bullish 1W 30 24/10/2021
Tri-Star Bullish 1H 30 14/04/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 30 14/04/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 30 14/04/2022 22:00
Belt Hold Bullish 1W 32 10/10/2021
Falling Three Methods 1W 33 03/10/2021
Belt Hold Bearish 1M 34 7/19
Tri-Star Bullish 1D 36 06/04/2022
Tri-Star Bullish 5H 36 06/04/2022 20:00
Tri-Star Bullish 1H 36 06/04/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 36 06/04/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 36 06/04/2022 22:00
Two Crows 1W 37 05/09/2021
Belt Hold Bearish 1W 38 29/08/2021
Bullish Engulfing 1W 41 08/08/2021
Falling Three Methods 1W 42 01/08/2021
Three Black Crows 1W 42 01/08/2021
Tri-Star Bearish 1H 43 28/03/2022 22:00
Tri-Star Bearish 30 43 28/03/2022 22:00
Tri-Star Bearish 15 43 28/03/2022 22:00
Engulfing Bearish 1M 44 9/18
Falling Three Methods 1M 44 9/18
Belt Hold Bearish 1W 44 18/07/2021
Harami Bullish 1M 47 6/18
Belt Hold Bullish 1W 47 20/06/2021
Tri-Star Bullish 1D 47 22/03/2022
Tri-Star Bullish 5H 47 22/03/2022 20:00
Tri-Star Bullish 1H 47 22/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 47 22/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 47 22/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 1D 49 18/03/2022
Tri-Star Bullish 5H 49 18/03/2022 21:00
Tri-Star Bullish 1H 49 18/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 49 18/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 49 18/03/2022 22:00
Belt Hold Bullish 1W 52 16/05/2021
Tri-Star Bullish 5H 52 15/03/2022 18:00
Tri-Star Bullish 1H 52 15/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 52 15/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 52 15/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 1D 53 14/03/2022
Three Outside Up 1M 54 11/17
Bullish Engulfing 1M 55 10/17
Tri-Star Bullish 5H 56 09/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 1H 56 09/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 56 09/03/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 56 09/03/2022 22:00
Tri-Star Bearish 1M 58 7/17
Tri-Star Bearish 1H 59 02/11/2021 22:00
Tri-Star Bearish 30 59 02/11/2021 22:00
Tri-Star Bearish 15 59 02/11/2021 22:00
Tri-Star Bearish 5H 63 27/10/2021 19:00
Tri-Star Bearish 1H 63 27/10/2021 22:00
Tri-Star Bearish 30 63 27/10/2021 22:00
Tri-Star Bearish 15 63 27/10/2021 22:00
Tri-Star Bullish 5H 64 26/10/2021 18:00
Tri-Star Bullish 1H 64 26/10/2021 22:00
Tri-Star Bullish 30 64 26/10/2021 22:00
Tri-Star Bullish 15 64 26/10/2021 22:00
Shooting Star 1W 65 14/02/2021
Tri-Star Bullish 5H 68 20/10/2021 22:00
Tri-Star Bullish 1H 68 20/10/2021 22:00
Tri-Star Bullish 30 68 20/10/2021 22:00
Tri-Star Bullish 15 68 20/10/2021 22:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận MNP

Viết cảm nghĩ của bạn về Mongol Post Co
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email