Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay
Đóng

CTCP Khoáng Sản Và Cơ Khí (MIM)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
6,100.0 0.0    0.00%
28/09 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000MIM7 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 6,000.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 6,100.0 - 6,100.0
Khoáng Sản Và Cơ Khí 6,100.0 0.0 0.00%

Mô hình Nến MIM

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Khoáng Sản Và Cơ Khí và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish doji Star 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 1D 2 21/09/2022
Tri-Star Bullish 5H 2 21/09/2022 08:00
Tri-Star Bullish 1H 2 21/09/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 2 21/09/2022 09:30
Tri-Star Bullish 15 2 21/09/2022 09:45
Bullish doji Star 1M 3 6/22
Harami Bullish 1M 3 6/22
Harami Cross 1M 3 6/22
Harami Cross 1W 4 28/08/2022
Bullish doji Star 1W 4 28/08/2022
Harami Bullish 1W 4 28/08/2022
Dragonfly Doji 1W 4 28/08/2022
Bullish Hammer 1W 5 21/08/2022
Tri-Star Bearish 30 5 16/09/2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 5 16/09/2022 14:45
Deliberation Bearish 1H 6 14/09/2022 14:00
Belt Hold Bullish 5H 7 14/09/2022 06:00
Belt Hold Bullish 1H 8 14/09/2022 10:00
Deliberation Bearish 1W 9 24/07/2022
Belt Hold Bullish 5H 9 13/09/2022 05:00
Tri-Star Bullish 15 9 14/09/2022 10:15
Belt Hold Bullish 1D 10 08/09/2022
Bullish Engulfing 1D 10 08/09/2022
Tri-Star Bearish 15 10 14/09/2022 10:00
Shooting Star 1W 11 10/07/2022
Inverted Hammer 1W 11 10/07/2022
Belt Hold Bearish 5H 12 09/09/2022 11:00
Engulfing Bearish 5H 12 09/09/2022 11:00
Doji Star Bearish 1H 12 13/09/2022 10:00
Doji Star Bearish 1D 13 05/09/2022
Belt Hold Bullish 1H 13 13/09/2022 09:00
Belt Hold Bullish 5H 15 08/09/2022 05:00
Belt Hold Bullish 1H 16 12/09/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 16 12/09/2022 09:00
Inverted Hammer 1W 17 15/05/2022
On Neck Bearish 1D 17 26/08/2022
Bullish doji Star 1D 17 26/08/2022
Dragonfly Doji 1D 17 26/08/2022
Harami Bullish 1D 17 26/08/2022
Harami Cross 1D 17 26/08/2022
Tri-Star Bearish 30 17 13/09/2022 09:00
Dragonfly Doji 1W 18 08/05/2022
Belt Hold Bearish 1D 18 25/08/2022
Engulfing Bearish 1D 18 25/08/2022
Doji Star Bearish 1H 18 09/09/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 19 13/09/2022 09:30
Belt Hold Bullish 1W 20 24/04/2022
Tri-Star Bearish 15 20 13/09/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 21 08/09/2022 09:00
Bullish doji Star 1W 22 10/04/2022
Tri-Star Bullish 30 22 12/09/2022 09:00
Tri-Star Bearish 1H 23 06/09/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 23 09/09/2022 14:30
Bullish doji Star 5H 24 26/08/2022 07:00
Harami Bullish 5H 24 26/08/2022 07:00
Harami Cross 5H 24 26/08/2022 07:00
Belt Hold Bearish 5H 25 25/08/2022 11:00
Engulfing Bearish 5H 25 25/08/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 26 12/09/2022 09:00
Tri-Star Bearish 1D 27 05/08/2022
Tri-Star Bearish 15 27 09/09/2022 14:45
Upside Gap Three Methods 1M 28 12/18
Tri-Star Bullish 30 28 08/09/2022 09:30
Belt Hold Bullish 1W 29 20/02/2022
Tri-Star Bullish 1H 30 29/08/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 30 09/09/2022 10:15
Tri-Star Bearish 30 31 06/09/2022 14:30
Tri-Star Bearish 1D 32 15/07/2022
Tri-Star Bullish 1H 33 26/08/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 33 08/09/2022 09:30
Tri-Star Bearish 1H 34 25/08/2022 14:00
Doji Star Bearish 1W 35 02/01/2022
Tri-Star Bullish 15 35 07/09/2022 14:15
Tri-Star Bearish 5H 36 05/08/2022 06:00
Harami Cross Bearish 30 36 31/08/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 37 06/09/2022 14:45
Tri-Star Bearish 30 38 29/08/2022 14:30
Engulfing Bearish 1M 39 12/17
Evening Doji Star 1M 39 12/17
Evening Star 1M 39 12/17
Doji Star Bearish 1M 40 11/17
Tri-Star Bullish 5H 40 20/07/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 40 26/08/2022 14:30
Tri-Star Bearish 30 41 26/08/2022 14:00
Doji Star Bearish 1M 42 9/17
Deliberation Bearish 1M 42 9/17
Advance Block Bearish 1M 42 9/17
Doji Star Bearish 1W 42 14/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 42 15/07/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 42 31/08/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 44 30/08/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 45 26/08/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 45 29/08/2022 14:45
Tri-Star Bearish 30 46 25/08/2022 14:00
Abandoned Baby Bullish 1M 47 4/17
Tri-Star Bearish 1H 47 05/08/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 47 26/08/2022 14:45
Dragonfly Doji 1M 48 3/17
Tri-Star Bearish 15 48 26/08/2022 14:15
Falling Three Methods 1M 50 10/16
Tri-Star Bearish 1D 50 09/05/2022
Deliberation Bearish 1W 52 05/09/2021
Doji Star Bearish 1D 52 05/05/2022
Tri-Star Bullish 15 52 26/08/2022 10:00
Tri-Star Bullish 5H 53 24/05/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 53 25/08/2022 14:15
Kicking Bearish 1M 54 6/16
Falling Three Methods 1M 54 6/16
Abandoned Baby Bullish 1W 54 22/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 55 25/04/2022
Tri-Star Bearish 1H 55 15/07/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 55 17/08/2022 09:30
Tri-Star Bullish 5H 56 17/05/2022 06:00
Bullish doji Star 1M 57 02/16
Dragonfly Doji 1M 57 02/16
Belt Hold Bearish 1W 57 04/07/2021
Tri-Star Bearish 1H 58 07/07/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1W 59 20/06/2021
Belt Hold Bullish 1D 59 18/04/2022
Belt Hold Bullish 1W 60 13/06/2021
Tri-Star Bearish 30 60 05/08/2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 60 19/08/2022 09:45
Tri-Star Bullish 1D 61 07/04/2022
Tri-Star Bearish 15 61 18/08/2022 11:00
Falling Three Methods 1M 62 9/15
Tri-Star Bearish 1D 62 06/04/2022
Tri-Star Bullish 15 63 17/08/2022 14:00
Doji Star Bearish 5H 64 05/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 64 17/08/2022 09:45
Tri-Star Bullish 30 66 20/07/2022 10:00
Tri-Star Bullish 1H 67 24/05/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1W 69 07/03/2021
Engulfing Bearish 1W 69 07/03/2021
Harami Bullish 1D 69 24/03/2022
Harami Cross 1D 69 24/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 69 25/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 69 05/08/2022 10:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận MIM

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Khoáng Sản Và Cơ Khí
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email